Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemSukces naszych studentów! (21.11.2018)

W miniony weekend (17-18.11.2018 r.) dwóch studentów I roku specjalności Geoinformatyka i Kartografia (pp. Grzegorz Walusiak i Michał Halicki) brało udział w Mapping Hackatonie w Krakowie. Hackaton organizowany był przez Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego, Koło Naukowe Geodetów Dahlta AGH oraz firmę Map_IT HERE Technologies.

W ramach hackatonu, wraz z nowo poznanymi Mikgaiłem, Glebem i Weroniką założyli zespół Hit the Spot, a efektem ich pracy była aplikacja "The Place", za którą otrzymali główną nagrodę, tym samym wygrywając cały hackaton!

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia z imprezy:

Więcej...

GIS Day 2018 - warsztaty (19.11.2018)

14 listopada 2018 r. w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii odbyły się warsztaty komputerowe zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia GIS. Podczas tegorocznej edycji warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z otwartym oprogramowaniem Structure From Motion – OpenDroneMap, służącym do przetwarzania zdjęć lotniczych zarejestrowanych przez Bezzałogowe Statki Latające (BSL/UAV). Podczas warsztatów omówiono zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania. Zestaw danych ćwiczeniowych stanowiło 25 zdjęć wykonanych z użyciem jednego z BSL będących na wyposażeniu Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi. Zdjęcia swoim zasięgiem obejmowały obszar Polany Izerskiej. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję przygotować ortofotomozaikę z wykorzystaniem fotopunktów, modele DSM i DTM, a także chmurę punktów, na podstawie której można było przygotować wizualizację 3D sfotografowanego obszaru. Zajęcia poprowadził dr Jacek Ślopek.

Zdjęcia z warsztatów:

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2018 - Geocaching! (11.08.2018)

Jako dziecko biegałeś z lupą trzymając w ręku mapę skarbów? Uwielbiasz zagadki? Lubisz łączyć przyjemność ze zdobywaniem wiedzy? Spełnij swoje marzenia z dzieciństwa i już teraz zapisz się na wydarzenie organizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki! Wydarzenie będzie polegało na szukaniu po Wrocławiu geocache`y tematycznie związanych z geografami wrocławskimi. Czym jest "geocaching"? To zabawa polegająca na szukaniu skarbów (skrytek/pojemników) z odbiornikiem GPS uprzednio umieszczonych przez uczestników zabawy. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, co czyni jest niezwykle interesującymi! Tutaj znajdziecie instrukcję jak dołączyć do wydarzenia.


Praca dla studentów w ESRI Polska! (17.07.2018)

Firma ESRI Polska poszukuje kreatywnych studentów na płatny staż w Dziale EDU. Można aplikować do 27.07.18 r. przez formularz ogólny na stronie (proszę pamiętać o załączeniu odpowiedniej klauzuli i zgody). W CV mile widziane aplikacje i projekty realizowane w ArcGIS.

Druga oferta pracy dotyczy stanowiska specjalisty ds. teledetekcji. Wszystkie szczegóły tutaj --> link.


Historical Atlas of Hasidism (18.06.2018)

Pod koniec kwietnia nakładem Princeton University Press ukazała się monografia naukowa Historical Atlas of Hasidism autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego z Katedry Judaistyki UWr i dr. Waldemar Spallka. Atlas formalnie w sprzedaży będzie dostępny w lipcu br., ale do autorów trafiły już dwa wydrukowane egzemplarze. Historical Atlas of Hasidism, mimo tytułu, nie jest typowym atlasem historycznym. Nie przedstawia dawnej chwały państwa czy narodu zilustrowanych mapami historycznymi, pokazującymi dawne granice krajów, kierunki podbojów i handlu, czy plany wielkich bitew. Zamiast tego na mapach przedstawiono narodziny, rozwój i współczesność niezwykłego mistycznego ruchu religijnego w obrębie judaizmu, jakim jest chasydyzm. Ruch ten powstał w XVIII w. na ziemiach I Rzeczypospolitej, ale w wyniku wydarzeń historycznych niemal zanikł na tym obszarze. Atlas jest po części próbą odtworzenia tego zaginionego świata.

Monografia liczy 277 stron, na których znalazły się 74 wielkoformatowe mapy (zajmują ok. 1/3 objętości atlasu), 98 ilustracji, wykresy i tabele, prezentujące w atrakcyjnej wizualnie formie historię chasydyzmu, w tym jego wymiar przestrzenny. W tekście zamieszczono wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozwoju doktryny religijnej chasydyzmu. Z kolei mapy pokazują spojrzenie przestrzenne na historię tego ruchu religijnego, które pozwala osadzić ją w kontekście geograficznym. Kontekst ten pozwala wyjaśnić i zrozumieć wiele wydarzeń i procesów z przeszłości.

Mapy w Historical Atlas of Hasidism zostały zaprojektowane w systemie informacji geograficznej (ArcGIS firmy ESRI), co było konieczne ze względu na ogromne zbiory danych przestrzennych, jakie należało przetworzyć i zwizualizować. Największa z wykorzystanych baz danych zawiera prawie 130 tys. rekordów pozyskanych z trudno dostępnych źródeł na temat 42 największych współczesnych grup chasydzkich, obejmujących ok. 90% wszystkich chasydów.

Więcej informacji o atlasie znajduje się na stronie wydawnictwa oraz na stronie, gdzie można też obejrzeć przykładowe strony monografii.

Okładka monografii Historical Atlas of Hasidism autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego z Katedry Judaistyki UWr i dr. Waldemar Spallka

Więcej...

Uwaga! Pilna Informacja z dziekanatu! (04.06.2018)

Wszystkie osoby zgłaszające swoje prace magisterskie oraz licencjackie są zobowiązane do przedłożenia oświadczenia o prawach autorskich na odpowiednim druku. Właściwe oświadczenie znajduje się na stronie naszego Wydziału i tylko w takiej formie może zostać złożone do Dziekanatu! Do pobrania tutaj --> druk (punkt 2 z sekcji "Ukończenie studiów / praca dyplomowa") lub na naszej stronie w zakładce Dydaktyka --> Materiały.

Geoscience Summer School 2018 (GSS 2018) - zapisy trwają! (28.05.2018)

W dniach 9-13 lipca 2018 odbędą się międzynarodowe warsztaty w ramach Geoscience Summer School 2018 (GSS 2018). Organizatorem jest Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Ostrawskiej (VŠB-Technical University of Ostrava, Czechia). Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do udziału w warsztatach, których koszt ogranicza się do wydatków na podróż oraz kieszonkowego. Poniżej informacje od organizatorów w języku angielskim:

We are happy to announce that the Geoscience Summer School 2018 (GSS 2018) will be held during July 9 to July 13 at the Faculty of Mining and Geology (VŠB-Technical University of Ostrava, Czechia). A 5 days intense experience will open new horizons and present current research and advanced methods in the field of geoscience. Geoscience Summer School 2018 covers various aspects from remote sensing, geoinformatics, photogrammetry, and geodesy, through mining and geology with demonstrations of various tests in our accredited laboratories to the assessment of water quality and many others. This allows participants to keep on progressing and improving their skills in a continuously evolving geoscience environment.
Registration & fee

 • Students will be supported (free): tuition, accommodation, breakfast, lunch, and excursions
 • Students must have own support: for travel, living expenses (dinner and pocket money), health insurance, and any relevant visa fees
Venue
Faculty of Mining and Geology, VŠB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic.
More information and registration: Geoscience Summer School website

Więcej...

GIS Challenge 2018 Lublin (28.05.2018)

W dniach 16-18 maja 2018 r, w Lublinie odbyły się II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge, które powstały jako inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych. W tegorocznej edycji zakład Geoinformatyki i Kartografii reprezentowała drużyna z II roku studiów magisterskich w składzie: Paulina Jankowska (kapitan), Damian Szafert oraz Paweł Nieborak.

W tegorocznej edycji udział wzięły 22 drużyny z całej Polski, które podczas pierwszego etapu mistrzostw przystąpiły do eliminacji polegających na rozwiązaniu 10 zadań w 3h. Pozwoliły one na wyłonienie 10 najlepszych drużyn uczestniczących w zawodach, wykazujących się najlepszą wiedzą w rozwiązywaniu zadań geoinformatycznych. Po tym etapie nasza drużyna zajęła 2 miejsce i przystąpiła do rozgrywek finałowych oraz rozwiązywania kolejnych 10 zadań w czasie 3h. Trudność oraz skomplikowanie zadań sprawiły każdej drużynie niemały kłopot, przez co poziom mistrzostw był bardzo wyrównany i emocjonujący. Ostatecznie nasza drużyna pod względem punktów zdobyła 4 miejsce razem z drużynami z Politechniki Wrocławskiej oraz UMK w Toruniu. W sytuacji remisu zadecydował czas zgłaszania rozwiązań przez co ostatecznie zajęliśmy 6 pozycję. Gratulujemy zwycięzcom z Politechniki Warszawskiej oraz naszym kolegom z UMCS w Lublinie i AGH, którzy stanęli na podium tuż za nimi.

Więcej...

Z wizytą w Pekinie (28.05.2018)

Na zaproszenie dr. Tao Wanga, zastępcy dyrektora College of Resources Environment and Tourism ds. dydaktycznych w Capital Normal University, w dniach 10–21 kwietnia 2018 r. dr Małgorzata Wieczorek przebywała w Pekinie w celu kontynuowania współpracy naukowej i prowadzenia wstępnych rozmów na temat współpracy dydaktycznej. Zajęcia ze studentami oraz spotkanie robocze poświęcone nauczaniu GIS-u na studiach licencjackich były bardzo owocne. Wizycie towarzyszyło zwiedzanie atrakcji Pekinu.

Więcej zdjęć poniżej...

Więcej...

Rekrutacja na studia magisterskie i licencjackie 2018! (07.05.2018)

Spieszymy z informacją, że już niedługo rozpocznie się rekrutacja na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów licencjackich geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystyki, prowadzonych przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz studiów magisterskich geografiii gospodarki przestrzennej.

Niezmiennie zachęcamy do zapoznania się co oferujemy w ramach specjalności Geoinformatyka i Kartografia (II stopień studiów magisterskich Geografii, plan studiów), prowadzonych przez nasz zakład. Nasi absolwenci z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Zatrudnienie znajdują w takich branżach jak: informatyka, systemy informacji geograficznej, nowoczesne technologie, systemy monitoringu środowiska, grafika, kartografia urzędowa i wydawnicza oraz wiele innych! Zapraszamy do rekrutacji poprzez stronę internetową Uniwersytetu Wrocławskiego!


Monografia dr. Waldemara Spallka "Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012" (25.04.2018)

Monografia dr. Waldemara Spallka Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012 jest pierwszym w polskiej literaturze naukowej syntetycznym opracowaniem poświęconym najpowszechniejszemu rodzajowi dzieł kartografii atlasowej, jakim są szkolne atlasy do nauczania geografii. Jednym z głównych celów badawczych stojącym przed autorem monografii było zebranie informacji o wszystkich zidentyfikowanych wydaniach polskich szkolnych atlasów geograficznych oraz dokonanie analizy ich form i treści. Zbadano kształtowanie się koncepcji tego typu dzieł w kontekście historycznym, przestudiowano ewolucję takich elementów kompozycyjnych, jak układ treści, makiety tablic atlasowych i podstawy matematyczne map. Wyniki badań pozwoliły potwierdzić postawioną hipotezę badawczą, że historyczny rozwój szkolnych atlasów geograficznych odzwierciedlał rozwój nauk geograficznych, w tym kartografii oraz dydaktyki geografii, a zarazem odbywał się pod silnym wpływem uwarunkowań politycznych. W związku z tym przyjęta w książce periodyzacja dziejów polskiej szkolnej kartografii atlasowej nawiązuje przede wszystkim do historii politycznej ziem polskich. Podsumowaniem rozważań nad koncepcją polskich szkolnych atlasów geograficznych była próba ich kompleksowej klasyfikacji.

Treść monografii została podzielona na trzy części. W pierwszej części (rozdz. 1, 2 i 3) opisano genezę szkolnych atlasów geograficznych oraz czynniki wpływające na kształtowanie się ich koncepcji i rozwój polskiej kartografii szkolnej. W części drugiej (rozdz. 4) opisano historię polskich szkolnych atlasów geograficznych. Przedstawiono krótką charakterystykę sytuacji politycznej w danym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu polskiej oświaty. Ponadto podano krótkie informacje o poszczególnych dziełach i ich twórcach. W trzeciej części (rozdz. 5) zawarto syntetyczne podsumowanie dorobku polskiej kartografii szkolnej w zakresie atlasów geograficznych. Opisano między innymi wzrost liczby publikowanych atlasów w poszczególnych okresach historycznych, proweniencję atlasów oraz ośrodki wydawnicze i wydawnictwa, dominujące w różnych okresach historii polskiej szkolnej kartografii atlasowej.

Okładka monografii "Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012" autorstwa dr. Waldemara Spallka.

Więcej...

Uroczystość rozdania dyplomów! (26.11.2017)

W sobotę, 25 listopada odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów WNoZKŚ. Z naszego Zakładu dyplom odebrał dr Bartłomiej Miziński oraz trzech absolwentów specjalności Geoinformatyka i kartografia: mgr Tomasz Bira, mgr Sylwia Kubiak oraz mgr Łukasz Soliwoda. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej zdjęć poniżej...

Więcej...

GISDay 2017 - podsumowanie warsztatów (20.11.2017)

W dniach 15-16 listopada 2017 roku odbył się IV Wrocławski Dzień GIS zorganizowany pod hasłem „GIS łączy ludzi”. Obchody dnia GIS organizowane były przez KNS Geografii im. Juliana Czyżewskiego przy współpracy z Kołem Naukowo-Badawczym GIS, działającym na Politechnice Wrocławskiej oraz z KNS Geodezji z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pierwszego dnia, w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej ZGK UWr odbyły dwa spotkania warsztatowe pod kierunkiem dr. Jacka Ślopka. Zajęcia z GRASS GIS dla początkujących, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z otwartym systemem GIS. Wieczorne warsztaty dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, pozwoliły zapoznać się uczestnikom z możliwościami otwartego oprogramowania GIS (GRASS, biblioteka GDAL) w zakresie przetwarzania obrazów lotniczych i przygotowania ich do prezentacji stereoskopowej.

Drugiego dnia dr Jacek Ślopek wygłosił referat pt. „Wirtualna maszyna czasu, czyli o tym jak za pomocą technologii VR i GIS cofnąć się w czasie”, w którym poruszył tematykę prezentacji stereoskopowej archiwalnych zdjęć lotniczych z pomocą oprogramowania webGIS i okularów VR.

Materiał pokazowy do referatu można znaleźć w serwisie webGIS, gdzie prezentowana jest stereopara zdjęć lotniczych z okolic Turoszowa, wykonanych w 1958 r.:

 • wersja dla okularów VR i obserwacji równoległej: tutaj
 • wersja do obserwacji krzyżowej: tutaj
Zdjęcia pochodzą z archiwum zdjęć lotniczych ZGK UWr. Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury artykułu autorstwa dr. Jacka Ślopka, pt. „Wykorzystanie technologii VR i WEB GIS w stereoskopowej wizualizacji zdjęć lotniczych”, który ukazał się w 29 tomie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji:

Ślopek J. (2017). Wykorzystanie technologii VR i narzędzi web GIS w stereoskopowej wizualizacji zdjęć lotniczych.
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, pp. 37-48.

Więcej...

Telewizja w IGRR! (07.11.2017)

Po raz kolejny w progi IGRR zawitała Telewizja Polska. Tym razem wizyta miała związek z produkcją filmu dokumentalnego przedstawiającego kulisy zabiegów dyplomatycznych o kształt granic odrodzonej Polski podczas konferencjo pokojowej w Paryżu (1919—1920). Jednym z wątków filmu w reżyserii Piotra Kucińskiego jest rola Eugeniusza Romera jako eksperta do spraw geograficznych przy polskiej delegacji. Filmowców interesowały materiały kartograficzne związane bezpośrednio z Romerem, które są przechowywane w zbiorach Pracowni Historii Kartografii ZGK (m.in. atlas z ekslibrysem Romera, mapy z jego faksymiliami oraz liczne pierworysy, mapy i atlasy jego autorstwa).

Filmowców interesowały materiały kartograficzne związane bezpośrednio z Romerem, które są przechowywane w zbiorach Pracowni Historii Kartografii ZGK (m.in. atlas z ekslibrysem Romera, mapy z jego faksymiliami oraz liczne pierworysy, mapy i atlasy jego autorstwa). Ponadto nagrano kilka wypowiedzi dr. Waldemara Spallka na temat Romera i jego dzieł. W filmie wzięli też udział dr Dariusz Przybytek ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz prof. Grzegorz Strauchold z IH UWr. Według planów film ma zostać wyemitowany w grudniu tego roku.

Od góry:Kamera! Nagranie wywiadu z dr. Waldemarem Spallkiem w zbiorach PHK ZGK (zdj. Ł Kasprzak); Reżyser Piotr Kuciński zbiera myśli przed kolejnym ujęciem. Na drugim planie kamerzysta i makijażysta w jednej osobie.

Więcej...

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (07.11.2017)

Miesiąc po zorganizowanej przez ZGK Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej odbyła się 31. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem „Dawne mapy i atlasy historyczne”. W konferencji wzięli udział: dr Waldemar Spallek, który zaprezentował referat na temat Mapy historyczne w dawnych polskich szkolnych atlasach geograficznych wydanych do 1945 r. oraz dr inż. Dorota Borowicz, która zaprezentowała (przygotowany wspólnie z W. Spallkiem) referat o Dawnych atlasach historycznych w Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto w konferencji wzięła udział prof. Wiesława Żyszkowska, emerytowany kierownik ZGK.

Obrady rozpoczęły się od sesji w odrestaurowanej siedzibie Muzeum Warszawy na Starówce. Po południu uczestnicy zostali przewiezieni do dawnego pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, gdzie obrady odbywały się we wspaniale zachowanych wnętrzach. Wśród nich szczególną uwagę zwracała biblioteka, w której eksponowane są dwa oryginalne globusy wykonane przez weneckiego kartografa Vincenzo Coronellego (1650—1718). Pierwotnie należały do prywatnych zbiorów króla Francji Ludwika XVI. W 1805 r. zostały odkupione przez Michała Hieronima Radziwiłła od przebywającego na wygnaniu w Warszawie (wówczas zabór pruski) Ludwika Bourbona, późniejszego króla Francji Ludwika XVIII.

Na dniach ukazał się kolejny 21 tom serii „Z dziejów kartografii”, zawierający teksty oparte na referatach wygłoszonych podczas 29. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która została zorganizowana przez ZGK w 2015 r. we Wrocławiu. Redaktorami tomu byli: dr hab. Beata Konopska z Zespołu Historii Kartografii, dr Waldemar Spallek i prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego UWr.

Od lewej: Globus ziemski Coronellego z 1683 r.; Biblioteka w Nieborowie, na pierwszym planie gobus niebieski Coronellego z 1693 r.; „Selfie” z pałacem wykonane dzięki specjalnemu lustru w parku. Za dr Borowicz i dr. Spallkiem stoją koledzy z UMCS w Lublinie: prof. Andrzej Czerny (z prawej) i dr Paweł Cebrykow; 21 tom serii „Z dziejów kartografii”, zawierający teksty oparte na referatach wygłoszonych podczas 29. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. (zdj. W. Spallek)

Więcej...


Manewry na Polanie Izerskiej (07.11.2017)

Dnia 16 października 2017 r. pracownicy ZGK (dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr, dr Joanna Remisz, dr Waldemar Spallek, dr Jacek Ślopek, mgr inż. Matylda Witek-Kasprzak, mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak i mgr Łukasz Kasprzak) wzięli udział w lotach ćwiczebnych w górach Izerskich, mających na celu trening umiejętności wykonywania lotów z wykorzystaniem najnowszego drona Birdie. Ponadto przeprowadzono loty eksperymentalne dodatkowo z użyciem drona eBee, związane z projektem LIDER „Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego”.


GISDay 2017! (06.11.2017)

W połowie listopada, we Wrocławiu czeka nas kolejna (w tym roku już czwarta), dwudniowa edycja Wrocławskiego GISDay. 15 listopada dr Jacek Ślopek poprowadzi warsztaty z systemem GRASS GIS. W tym roku odbędą się dwie tury zajęć:

 • w godz. 12:30 - 14:30 odbędą się zajęcia dla grupy początkujących, podczas których będzie można zapoznać się z tym systemem GIS,
 • w godz. 17:30 - 19:30 odbędą się zajęcia dla grupy nieco bardziej zaawansowanej pt. "Użycie GRASS i otwartego oprogramowania GIS do wstępnego przygotowania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby prezentacji stereoskopowej".
Warsztaty odbędą się w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej ZGK (s. 325, III p. gmach główny UWr). 16 listopada, w sesji referatowej dr Jacek Ślopek wystąpi z referatem związanym z otwartym oprogramowaniem webGIS i technologią VR pt. "Wirtualna maszyna czasu, czyli o tym jak za pomocą technologii VR i GIS cofnąć się w czasie". Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia oraz na profilu Wrocławskiego GISDay. Zapisy na warsztaty --> tutaj.


Dr Jan Krupski przechodzi na emeryturę (19.10.2017)

Na emeryturę przeszedł wieloletni pracownik Zakładu Geoinformatyki Kartografii dr Jan Krupski. W piątek 22 września Koleżanki i Koledzy z Zakładu przygotowali niewielką uroczystość, podczas której pożegnaliśmy naszego Kolegę i zarazem Nauczyciela wielu z nas, wychowawcy pokoleń kartografów i geoinformatyków – absolwentów naszej specjalności. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za wieloletnią współpracę, dobre słowa i rady, jakimi Pan Jan wspierał nasz zespół. Życzymy zdrowia i zasłużonego odpoczynku, ale mamy nadzieję na to, że zawsze będziemy mogli liczyć na życzliwe wsparcie ze strony Pana Jana.

Dr Jan Krupski w otoczeniu byłych i obecnych Koleżanek i Kolegów z ZGK (zdj. M. Śpiewak).

Więcej...

Dolnosląski Festiwal Nauki 2017 (19.10.2017)

W trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017 pracownicy ZGK przygotowali trzy imprezy: dwie wystawy i warsztaty. Dnia 19 września 2017 r., przed oficjalnym otwarciem Festiwalu, podczas XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej miała miejsce premiera wystawy Profesor Władysław Pawlak - geograf, kartograf, twórca wrocławskiej szkoły kartograficznej, poświęconej jednemu z najznamienitszych polskich kartografów współczesnej doby. Na wystawę złożyło się sześć posterów przygotowanych przez uczniów Profesora: dr. Waldemara Spallka, dr inż. Dorotę Borowicz i dr. Jana Krupskiego.

Zaprezentowano na nich sylwetkę profesora Władysława Pawlaka jako twórcy wrocławskiej szkoły kartograficznej, zapoczątkowanej w okresie międzywojennym we Lwowie przez ojca nowoczesnej polskiej kartografii Eugeniusza Romera. Ponadto przedstawiono największe dokonania prof. Pawlaka w dziedzinie dydaktyki i organizacji słynnych Szkół Kartograficznych. Trzy postery poświęcono jego dokonaniom na polu naukowym: największemu dziełu Atlasowi Śląska Dolnego i Opolskiego, badaniom nad metodą cieniowania i niepublikowanemu atlasowi województwa legnickiego. Wystawa będzie eksponowana na korytarzu IGRR na trzecim piętrze także po zakończeniu festiwalu w październiku.

Na wystawie Kochamy mapy zaprezentowano wybrane prace plastyczne uczniów klas 5–6 szkoły podstawowej, nadesłane na etap regionalny XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik. Zaprezentowano 30 spośród 123 nadesłanych prac. Wystawę odwiedziło ok. 100 osób. Wystawę przygotowali: dr Małgorzata Wieczorek, dr Waldemar Spallek, mgr Aleksandra Kolanek i dr inż. Dorota Borowicz.

Ponadto w ramach tegorocznego DFN zespół pracowników ZGK (dr Małgorzata Wieczorek, dr Joanna Remisz i mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak) przeprowadził warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. W zajęciach pt. „Wrocław szyty na miarę” wzięło udział 40 dzieci z klas czwartych i piątych wrocławskich szkół podstawowych. Dzieci zmierzyły się różnymi tkaninami i starały się odtworzyć okolice Uniwersytetu Wrocławskiego wyklejając i szyjąc mapę. Najwięcej trudności sprawiało poprowadzenie trakcji tramwajowej i zlokalizowanie odpowiednich ulic. Największą atrakcją okazały się guziki, które stanowiły sygnatury przystanków tramwajowych, a niektóre zespoły sklejały z nich wieże kościołów i fontannę.

Od góry: Wystawa poświęcona prof. W. Pawlakowi na korytarzu IGRR; Wystawa Kochamy mapy na korytarzu IGRR.

Więcej...

XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Mapa w służbie nauki" | Wrocław 2017 (18.10.2017)

W dniach 19–20 września 2017 r. Zakład Geoinformatyki i Kartografii był gospodarzem jubileuszowej XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej „Mapa w służbie nauki”, którą zorganizowano we współpracy z Oddziałem Kartograficznym PTG. Konferencja objęta została patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jej kierownikiem naukowym był dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr, a jego zastępcą dr Waldemar Spallek.

Obrady tegorocznej konferencji odbywały się w Sali Witolda Świdy (nad Bazylią) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięło w niej udział 60 osób reprezentujących główne polskie ośrodki geoinformacyjno i kartograficzne. Wygłoszono 35 referatów i przedstawiono 13 posterów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Kierownik Zakład Geoinformatyki i Kartografii UWr prof. Tomasz Niedzielski. Zgromadzonych na sali gości powitał też Prorektor UWr prof. Cach, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prof. Henryk Marszałek oraz Przewodniczący OK PTG prof. Marek Baranowski.

Konferencję rozpoczęła uroczysta sesja naukowa poświęcona Profesorowi Władysławowi Pawlakowi – zmarłemu w sierpniu 201 6 r. byłemu Kierownikowi Zakładu Kartografii UWr . Oprócz uczestników konferencji przybyli na nią dawni współpracownicy Profesora, jego uczniowie i wychowankowie oraz syn Marcin. Każdy z uczestników tej uroczystej sesji otrzymał pamiątkową monografię Profesor Władysław Pawlak – współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej, wydaną pod redakcją Waldemara Spallka i Tomasza Niedzielskiego. Oprócz uroczystej sesji i monografii na konferencji pokazano wystawę poświęconą prof. Pawlakowi, która została przygotowana na Dolnośląski Festiwal Nauki.

Referaty zaprezentowane podczas kolejnych sesji nawiązywały do hasła tegorocznej konferencji Mapa w służbie nauki. Ich tematyka oscylowała przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących metod przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji, generalizacji i zastosowania nowoczesnych technologii w kartografii. Po każdym wystąpieniu przewidziano czas na krótką dyskusję. Podczas tegorocznej konferencji miała miejsce również sesja posterowa, w ramach której zaprezentowano 13 posterów. Podobnie jak większość referatów, związane były one z wiodącym hasłem konferencji. Większość z nich dotyczyło zastosowania narzędzi GIS.

Pracownicy ZGK przygotowali sześć referatów:

 • Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) Życiorys Profesora Władysława Pawlaka,
 • Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski) Kartografia szkolna i historia kartografii w dorobku Profesora Władysława Pawlaka,
 • Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski) Profesor Władysław Pawlak jako dydaktyk,
 • Tomasz Niedzielski, Mirosława Jurecka, Bartłomiej Miziński (Uniwersytet Wrocławski) Automatyczne tworzenie map jako element systemu poszukiwania osób zaginionych z zasto-sowaniem bezzałogowych statków powietrznych,
 • Waldemar Spallek, Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski) „Historical atlas of Hasidism” jako przykład geowizualizacji danych historycznogeograficznych,
 • Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) Geowizualizacja w sztuce.

Pracownicy ZGK byli tez autorami i współautorami czterech posterów:

 • Joanna Bac-Bronowicz, Adam Górecki (Politechnika Wrocławska), Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) Wzorce dla jednostek fizycznogeograficznych poziomu mikroregionów na obszarze makroregionu Sudetów Zachodnich,
 • Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) Oprogramowanie GIS w systemie analizy stężeń aeroalergenów,
 • Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski (Uniwersytet Wrocławski) Preferencje mikrosiedliskowe gniewosza plamistego (Coronella austriaca) – studium metodyczne,
 • Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski) Czy mapy narodowościowe mogą być wiarygodnym i obiektywnym źródłem informacji?

[od głory od lewej) Fragment wystawy poświęconej życiu i pracy naukowej prof. Pawlaka; Okładka monografii przygotowanej pod redakcją Waldemara Spallka i Tomasza Niedzielskiego na uroczystą sesję XL OKK poświęconą prof. Władysławowi Pawlakowi; Zbiór abstraktów referatów i posterów przygotowanych na XL OKK we Wrocławiu; Sesja posterowa poswięcona prof. Władysławowi Pawlakowi. (zdj. J. Krupski)

Więcej...

Obrona pracy doktorskiej mgr Bartłomieja Mizińskiego! (18.10.2017)

Dnia 7 września 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Mizińskiego Automatyczne systemy modelowania w hydrologii. Promotorem pracy był dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr, a recenzowali ją dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW i dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM. W wyniku pozytywnych recenzji i przeprowadzonej publicznej dyskusji, decyzją Rady Naukowej IGRR mgr Bartłomiej Miziński otrzymał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi. Od 1 października br. dr Miziński został zatrudniony w ZGK na etacie naukowym.
Nalot fotogrametryczny nad rezerwatem przyrody "Kózki" na Podlasiu (18.10.2017)

Zakład Geoinformatyki i Kartografii nawiązał współpracę naukową z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w ramach realizacji projektu badawczego Biostrateg „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”, nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

Zespół w składzie: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr, dr Bartłomiej Miziński, dr Joanna Remisz oraz mgr inż. Matylda Witek podjął się wykonania dwóch nalotów fotogrametrycznych oraz opracowania pozyskanych danych lotniczych z obszaru rezerwatu przyrody „Kózki”.

W rezerwacie położonym w woj. mazowieckim, nad brzegiem Bugu w miejscowości Binduga, realizowany jest projekt odtworzenia i zachowania jednej z rodzimych ras owiec – świniarki. Rasa ta objęta jest Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec, którego celem jest zachowanie rodzimych ras zagrożonych wyginięciem. Od 2010 r. na terenie rezerwatu utrzymywane jest stado świniarek, którego „zadaniem” jest zapobieganie zarastaniu ciepłolubnych zbiorowisk trawiastych – muraw napiaskowych. Owce pełnią bowiem w przyrodzie rolę żywych „kosiarek”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje na terenie rezerwatu „Kózki” projekt badawczy pt. „Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimej rasy owiec”. Ciekawostką, z którą namacalnie zetknął się w terenie zespół badawczy, jest „strażnik” stada – zamiast człowieka, czy też psa pasterskiego, rolę tę w „Kózkach” pełni lama.

Loty z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego eBee zostały wykonane w rezerwacie w dniach 26–27 lipca 2017 r. To pierwsza z dwóch kampanii terenowych. Kolejna zrealizowana zostanie na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Pracę terenową w rezerwacie wykonał zespół pracowników Zakładu Geoinformatyki i Kartografii w składzie mgr inż. Matylda Witek, dr Joanna Remisz oraz mgr Łukasz Kasprzak. W trakcie kampanii terenowej wykonano 16 lotów nad obszarem rezerwatu „Kózki” na dwóch wysokościach 108 m i 148 m, wykonując zdjęcia w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni. Na obszarze objętym nalotem wykonano także pomiary geodezyjnym odbiornikiem satelitarnym LeicaGPS SR 530. Pomierzono 23 fotopunkty naturalne (charakterystyczne punkty terenowe, możliwe do odnalezienia na zdjęciach) oraz 20 fotopunktów sztucznych, które stanowiły przygotowane przez zespół terenowy specjalne plansze, rozłożone na obszarze badań w regularnych odstępach. Pomiary te posłużyły do rejestracji uzyskanych ze zdjęć lotniczych ortofotomap i modeli terenu.

[A] Tablica informacyjna dotycząca owiec świniarek. [B] Mobilne Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi w trakcie nadzorowania lotu eBee. [C] Pomiar fotopunktu geodezyjnym odbiornikiem GPS. [D] Lama – strażniczka stada świniarek. (zdj. J. Remisz)

Więcej...

Geospatial Summer School 2017! - podsumowanie warsztatów (04.08.2017)

W dniach 17-21 lipca br. studenci z czterech krajów zjechali do Ołomuńca aby uczestniczyć w letniej Szkole GIS. Polskę reprezentowali: Martyna Grzymajło (II lic. GF UWr), Adrian Miendlarzewski (III lic. GP UWr), Konrad Ślęzak (III lic. GF UWr), Alan Wawrzyniak (III lic GF UWr), Katarzyna Więckiewicz (III lic. GF UWr), Grzegorz Walusiak (II lic. GF UWr), Alicja Wieczorek (UJ) oraz Przemysław Powroźnik (UJ).

Pierwszego dnia studenci uczestniczyli w pokazie bezzałogowych statków powietrznych, które różniły się między sobą wielkością, sposobem latania (skrzydło i wielowirnikowce), a także zasięgiem i czasem lotu. Po demonstracji używanej w badaniach technologii wykonywania zdjęć z powietrza, studenci udali się z ankieta oraz przyrządami do pomiaru położenia GPS w miasto.

Opiekę nad studetntami sprawowali gospodarze warsztatów - Katedra Geoinformatyki Uniwersytetu Palackiego w osobach: prof. Vit Vozenilek, dr Jakub Miřijovský i dr Vít Pászto. Studenci, zebrane dane opracowali w jednolitą geobazę w trakcie drugiego dnia warsztatów. Pomagali im w tych wykładowcy ze Słowacji: dr Michal Gallay, dr Jaro Hofierka oraz dr Ján Kaňuk.

Trzeci dzień rozpoczął się od wykładu na temat geoprzetwarzania, który wygłosił dr Tomasz Niedzielski, prof. UWr. W trakcie ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez mgr Małgorzatę Świerczyńską-Chlaściak oraz dr hab. Tomasza Niedzielskiego, studenci wykonywali analizy związane z czterema tematami: "Miejska wyspa ciepła", "Dostępność komunikacyjna miasta", "Analiza widzialności" oraz "Atrakcyjność turystyczna miasta". Zajęcia miały na celu pokaza dostepnych narzędzi analiz przestrzennych w programie ArcGIS. Każda z grup wybrała jeden z ww. tematów, który opracowała na podstawie danych i wiedzy zdobytej na warsztatach.

Czwarty dzień skupiał się na szeroko pojętej geowizualizacji. Oprócz wykonywania tradycyjnych map, studenci nauczyli się również wykonywać interaktywną mapę intertetową za pomocą programu ArcGIS Online. CZajęcia prowadzili naukowcy z Węgier: dr Krisztina Irás oraz Jesus Reyes.

Cztery dni intensywnej nauki zostały zwieńczone wspólłnym ogniskiej i grilem na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Plackiego. Ostatniego każda z grup przedstawiła wyniki swojej pracy w formie prezentacji.

Reprezentacja Uniwersytetu Wrocławskiego na Geospatial Summer School 2017. Od lewej: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr, mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak, Martyna Grzymajło, Alan Wawrzyniak, Konrad Ślęzak, Katarzyna Więckiewicz, Grzegorz Walusiak, Adrian Miendlarzewski.

Więcej...

Rekrutacja na studia magisterskie i licencjackie 2017! (27.06.2017)

Z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów licencjackich geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystyki, prowadzonych przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz studiów magisterskich geografii, gospodarki przestrzennej, specjalność Geoinformatyka i Kartografia, prowadzonych przez nasz zakład.

Nasi absolwenci z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Zatrudnienie znajdują w takich branżach jak: informatyka, systemy informacji geograficznej, nowoczesne technologie, systemy monitoringu środowiska, grafika, kartografia urzędowa i wydawnicza oraz wiele innych! Zapraszamy do rekrutacji poprzez stronę internetową Uniwersytetu Wrocławskiego!


Geospatial Summer School 2017 - Letnia Szkoła GIS!!! (14.06.2017)

Jako Zakład Geoinformatyki i Kartografii, gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Letniej Szkole GIS, która odbędzie się w Ołomuńcu w dniach 17-21 lipca 2017 w ramach realizacji Grantu Wyszehradzkiego. Udział w tych prestiżowych, międzynarodowych warsztatach jest darmowy - organizator pokrywa wszelkie koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu. Zajęcia będą się odbywały w blokach tematycznych, w języku angielskim. Będą to wykłady, laboratoria i ćwiczenia w terenie. Prowadzącymi są profesorowie i asystenci z czterech ośrodków akademickich krajów wyszehradzkich: Ołomuniec, Koszyce, Budapeszt, Wrocław. Zapisy przyjmuje prof. Tomasz Niedzielski oraz mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma ochotę na letnią przygodę z GIS, zapraszamy do kontaktu!. W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt mailowy - z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej warsztatów.

Więcej...

IX Ogólnopolski Konkurs prac magisterskich z dziedziny kartografii, geomatyki i geoinformacji (31.05.2017)

19 maja br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się IX Ogólnopolski Konkurs prac magisterskich z dziedziny kartografii, geomatyki i geoinformacji. Naszą uczelnię reprezentowała studentka II roku naszej specjalności, Aleksandra Kolanek, która pod opieką dr hab. Mariusza Szymanowskiego, prezentowała wyniki swojej pracy dyplomowej pt. "Mikroskalowe preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia Górażdże". Jesteśmy niezmiernie dumni mogąc przekazać Państwu informację, iż Aleksadra Kolanek zajęła II miejsce w konkursie!

Swoje osiągnięcia naukowe prezentowało 19 dyplomantów z 9 jednostek naukowych: Uniwersytet Wrocławski, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University College London. Poziom prezentowanych prac był niezwykle wyrównany. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 • I miejsce – Magdalena Węgrzyn (Wojskowa Akademia Techniczna) za pracę pt. "Opracowanie aplikacji turystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości"; promotor – dr hab. Albina Mościcka;
 • II miejsce – Aleksandra Kolanek (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. "Mikroskalowe preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia Górażdże"; promotor – dr hab. Mariusz Szymanowski;
 • III miejsce – Dominik Winiecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę pt. "Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego"; promotor – dr hab. Beata Medyńska-Gulij;
 • pierwsze wyróżnienie – Anna Izdebska (University College London) za pracę pt. "Metodyka optymalizacji sieci transportowej w logistyce"; promotor – dr Mirco Musolesi;
 • drugie wyróżnienie – Daniel Janczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę pt. "Geoprzestrzenna analiza leśnej infrastruktury przeciwpożarowej"; promotor – dr hab. Mieczysław Kunz.
Kolejna edycja konkursu, zgodnie z przyjętym zwyczajem, odbędzie się na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć na stronie GEOFORUM. Fotorelacja na stronie Zakładu Kartografii i Geomatyki UAM (pierwszy link w wydarzeniach "9.KARTO-GEOMAT Konkurs")

Więcej...

GIS Challenge 2017 (15.05.2017)

W dniach 10-12 maja br. we Wrocławiu, studenci naszej specjalności: Aleksandra Kolanek, Iwona Żaba oraz Kamil Berger, zmierzyli się z zadaniami oraz trudnościami w zawodach GIS Challenge 2017 - I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne, które odbyły sie w Lublinie (www.gischallenge.com). W Mistrzostwach wzięło udział 38 drużyn z kilku ośrodków akademickich. Nasi studenci dotarli aż do ścisłego finału (10 najlepszych drużyn!), gdzie ostatecznie zajęli 9. miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Nasi studenci przy pracy :) Od lewej: Kamil Berger, Aleksandra Kolanek, Iwona Żaba (zdj. organizatorów).


Więcej...

WYNIKI !!! regionalnego etapu XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik (20.03.2017)

 W dniu 15 marca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Jury (w składzie: dr Małgorzata Wieczorek – przewodnicząca, dr Waldemar Spallek, dr Dorota Borowicz-Mićka, dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr) spośród ponad 110 nadesłanych prac wybrano 10, które będą reprezentować region na etapie ogólnopolskim.

 Komitet Jury po uwzględnieniu głosów publiczności wybrał 5 najlepszych prac przyznając kolejno I, II i III miejsce, wyróżnienie oraz nagrodę publiczności. Głosy publiczności (w liczbie 19) stanowiły głosy studentów geografii specjalności Geoinformatyka i Kartografia oraz pozostałych pracowników Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr.

I miejsce: Oblicze Ziemi - Alicja Górka, SP 1, Wrocław
II miejsce: Tęczowy światKinga Masłowska, SP 37, Wrocław
III miejsce: Parasol świataJulia Podczasza, SP 4, Lubań

Wyróżnienie:
  Dzika AfrykaNina Murawska, SP w Małkowicach

Nagroda publiczności:
  Świat w którym żyjemy - Julia Nazdrowicz, SP 10, Jelenia Góra

Pozostałe prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego to (kolejność alfabetyczna według nazwiska autorów):
  Podróże z mapąPaulina Bartoszek, ZS w Prusicach, Prusice
  Jesteśmy różni - łączą nas tradycjeAnna Rugowska, SP 90, Wrocław
  Koci światZuzanna Szabatowska, SP 1, Wrocław
  Kochamy mapyKarolina Urbanek, ZS w Przedmościu, Głogów
  Ziemska baletnicaJulia Ziółkowska, SP 37, Wrocław

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i poświęcony czas oraz nauczycielom za zmotywowanie i wsparcie młodych artystów. Państwa przychylność i zainteresowanie Konkursem przerosły nasze oczekiwania. Poziom artystyczny prac, różnorodność technik wykonania oraz interpretacja tematu były imponujące.
 Laureatom zostaną wysłane nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom dokumentujący ich udział w Konkursie.
 Serdecznie dziękujemy Dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prof. dr hab. Henrykowi Marszałkowi za sfinansowanie nagród.

dr Małgorzata Wieczorek
koordynator etapu regionalnego Konkursu


Więcej...

XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik - "Kochamy Mapy" (18.01.2017)

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geodezji i Kartografii uprzejmie zapraszają uczniów klas V i VI z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego do udziału w XIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KARTOGRAFICZNYM im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę "KOCHAMY MAPY" ("WE LOVE MAPS"). Termin nadsyłania prac na etap regionalny upływa 9 marca 2017 r. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym komunikacie. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować na adres: malgorzata.wieczorek@uwr.edu.pl


Zmiany kadrowe (10.01.2017)

Z końcem 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w obsadzie kadrowej ZGK. Pracę na pół etatu w zbiorach Pracowni Historii Kartografii zakończyła mgr Barbara Schutty, która od nowego roku kontynuuje pracę na pełny etat w Zakładzie Geografii Fizycznej. Serdecznie Basi dziękujemy za te trzy lata opieki nad zbiorami kartograficznymi i współpracę w licznych przedsięwzięciach w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii. Od stycznia 2017 r. pracę w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii rozpoczął mgr Łukasz Kasprzak, wcześniej od 2010 r. zatrudniony w Bibliotece IGRR.

Mgr Łukasz Kasprzak zajmie się udostępnianiem, gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów PHK oraz będzie brał udział w realizacji badań naukowych prowadzonych w ZGK. Do jego obowiązków należy również zarządzanie księgozbiorem działającej przy Instytucie Biblioteki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr oraz przekazywanie informacji o publikacjach pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Polskiej Bibliografii Naukowej. Od początku stycznia 2017 r. zbiory map i atlasów Pracowni Historii Kartografii ZGK udostępniane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00 oraz w piątki od 12:00 do 14:00.
Więcej...

Zima na Polanie Izerskiej - loty w ramach projektu LIDER (03.01.2017)

Jeszcze w "starym" 2016 roku, grupa odważnych pracowników naszego Zakładu przeprowadziła serię lotów oraz pomiarów dotyczących grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na Polanie Izerskiej. W badaniach terenowych uczestniczyli: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr, dr Joanna Remisz, mgr inż. Matylda Witek oraz gościnnie mgr Łukasz Kasprzak. Pogoda wyjątkowo sprzyjała wykonywaniu lotów bezzałgowym statkiem powietrznym. Badania przeprowadzono w ramach projektu LIDER "Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego".

Więcej...

GISday 2016 (18.11.2016)

16 listopada 2016 r. w ramach trzeciej edycji Wrocławskiego GISDay 2016 na zaproszenie organizatorów dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr wygłosił wykład Bezzałogowe statki powietrzne w naukach o Ziemi. Ponadto w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii odbyły się warsztaty GIS GRASS towarzyszące imprezie. Hasłem przewodnim warsztatów w tym roku było "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS – GIS na usługach archiwisty".

W ćwiczeniach poprowadzonych przez dr. Jacka Ślopka wykorzystano skany analogowych odbitek zdjęć wykonanych kamerą multispektralną MKF-6M, uzyskanych w trakcie eksperymentu teledetekcyjnego "Interkosmos", realizowanego w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX w. Uczestnicy warsztatów (m. in. studenci i pracownicy wrocławskich uczelni) mogli spróbować swoich sił w przygotowaniu materiału analogowego do przetwarzania w GRASS, uzyskiwania kompozycji barwnych z zapisu poszczególnych kanałów rejestrowanych przez kamerę multispektralną, czy też w cyfrowym usuwaniu efektu winietowania obecnego na zdjęciach rejestrowanych przez kamery o stożkowym polu widzenia. Warsztaty obejmowały także prezentację na temat systemu oraz ćwiczenia wstępne wprowadzające uczestników warsztatów w arkana jego użycia.

Więcej...

Grant Wyszehradzki (30.10.2016)

W dniach 24-25 października 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu kierującego międzynarodową szkołą letnią GIS, która odbędzie się latem 2017 roku na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. W spotkaniu, Uniwersytet Wrocławski rerezentowali dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr oraz mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak. W prace nad przygotowaniem programu szkoły zaangażowani są również przedstawiciele Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Tematem przewodnim szkoły letniej będą metody pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych z wykorzystaniem dronów.


Jesienna kampania lotów - projekt Iuventus Plus (25.10.2016)

W dniach 19–20 października 2016 r. odbyła się ostatnia, jesienna kampania lotów związana z projektem Iuventus Plus, dotyczącym budowy systemu automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych. Tym sam uzyskano komplet nalotów w różnych porach roku (wiosna, zima, lato, jesień). W czasie tego wyjazdu wykonano w sumie 16 lotów, po 8 na Polanie Izerskiej i w Krobicy, których celem było pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (RGB) i w bliskiej podczerwieni (NIR). Każdy lot realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami, w określonych porach dnia (rano, w południe, popołudniu i wieczorem). W wyjeździe brali udział: dr Joanna Remisz, dr Jacek Ślopek i mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak z ZGK oraz dr Krzysztof Parzóch i studentka III roku geografii Małgorzata Fila.

Zespół pomiarowy w komplecie :) (zdj. J. Remisz).

Dla takich widoków warto trochę pomarznąć... (zdj. M. Świerczyńska-Chlaściak).

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016 cz.2 (21.09.2016)

 20 września 2016 r. – w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – zaprezentowano wybrane egzemplarze map z kolekcji Pracowni Historii Kartografii. Dr inż. Dorota Borowicz i dr Waldemar Spallek przygotowali wystawę zatytułowaną "Kartografia Śląska w zbiorach Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr". Zwiedzający mogli zobaczyć najstarsze mapy Śląska, np. rekonstrukcję reprodukcji pierwszej mapy tego obszaru z 1651 r. i oryginały przeróbek tej mapy publikowane w kolejnych latach, najstarszy atlas Śląska z 1750 r., pierwszy tematyczny atlas Śląska z 1856 r., atlasy i mapy tego obszaru z okresu międzywojennego, a także współczesne opracowania: mapy ścienne i podręczne, atlasy całego Śląska lub jego części. Historię śląskiej kartografii przybliżył towarzyszący wystawie wykład "Kamienie milowe w dolnośląskiej kartografii" wygłoszony przez dr inż. Dorotę Borowicz. Jego słuchacze mieli okazję zobaczyć reprodukcję pierwszych opracowań kartograficznych, na których oznaczono położenie ziem śląskich, poznać genezę, twórców oraz cechy najważniejszych samodzielnych opracowań kartograficznych tego regionu.

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016 (21.09.2016)

 W ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się warsztaty pt. Polska szyta na miarę" w trakcie których uczniowie szkoły podstawowej poznawali różnice między dużą i małą skalą. Wiedzę o Wrocławiu i o Polsce wykorzystywali tworząc mapę Polski w skali 1: 950 000 i fragment planu Wrocławia w skali 1:10 000. Na płóciennym podkładzie przez Polskę popłynęły tasiemkowe rzeki, guzikowe miasta i filcowe góry. We Wrocławiu tasiemki były ulicami, wzdłuż których rozciągały się włóczkowe trakcje tramwajowe okalające kwartały zabudowań, skwery zieleni i miejskie place. W trzech turach, w klejenie i szycie map zaangażowało się ok. 60 uczniów głównie z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej (m.in. z SP10 i Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek). Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i twórczy zapał. Warsztaty przygotowała i poprowadziła dr Małgorzata Wieczorek wraz z dr inż. Borowicz-Mićką, dr Joanną Remisz, mgr Małgorzatą Świerczyńską i mgr. Łukaszem Pawłowskim.

Więcej...

Profesor Władysław Pawlak (26 lipca 1931 — 3 sierpnia 2016) (05.08.2016)

 Dnia 3 sierpnia 2016 r. zmarł prof. Władysław Pawlak, czołowa postać polskiej kartografii, wieloletni Kierownik Zakładu Kartografii UWr. Ta smutna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. Profesor Pawlak był jednym z twórców wrocławskiej szkoły kartografii i wychowawcą wielu pokoleń studentów naszej Alma Mater.

 Profesor był absolwentem specjalności kartografii UWr (1955) i wychowankiem prof. Józefa Wąsowicza, najbliższego współpracownika Eugeniusz Romera. Pracę zawodową rozpoczął we wrocławskim Wydziale Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, gdzie w kolejnych latach awansował do stanowiska redaktora. W 1964 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1968 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Charakter zniekształceń wybranych elementów treści mapy powstałych w procesie generalizacji kartograficznej. W 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Teoretyczne i techniczne problemy cieniowania na mapach. W 1980 r. został kierownikiem Zakładu Kartografii i pełnił tę funkcję aż do czasu przejścia na emeryturę w 2002 r. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zahamowało aktywności Profesora, który kontynuował pracę naukową i dydaktyczną we współpracy z Zakładem Kartografii. W ciągu całej swojej kariery naukowo-dydaktycznej wypromował ponad 150 absolwentów specjalności kartografii oraz ośmiu doktorów, z których troje uzyskało później stopień doktorów habilitowanych.

 Profesor był twórcą i kierownikiem Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego, w której powstało jego największe dzieło Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego (dwa wydania 1997 i 2008), należące do czołowych atlasów regionalnych na świecie. Ponadto był autorem ponad stu prac i podobnej liczby map luźnych i atlasowych oraz redaktorem czterech innych atlasów. W 1985 r. Profesor zainicjował Szkołę Kartograficzną, której kolejne edycje, już jako konferencji międzynarodowej, odbywają się co dwa lata.

 Poza działalnością naukową i dydaktyczną, Profesor udzielał się także w pracach organizacyjnych UWr i nauki polskiej. W latach 1978—1981 był dyrektorem Instytutu Geograficznego, a w latach 1987—1990 oraz 1993—2001 prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr. W okresie 1981—1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wiceprzewodniczącego Oddziału Kartograficznego PTG. W latach 2000—2003 był członkiem Zarządu głównego PTG, a w latach 2003—2010 przewodniczył Komisji Rewizyjnej Oddziału Kartograficznego PTG. Od 1998 do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego "Polskiego Przeglądu Kartograficznego". Ponadto był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Medalem Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

 W osobie Profesora nasz Zakład i cała społeczność akademicka straciła wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę. Będziemy pamiętać jego nietuzinkowe poglądy na kartografię, które dawały ożywcze impulsy w dyskusjach na licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Zapamiętamy również Profesora jako tytana pracy, który z wytrwałością dążył do celu, czyli kompleksowego i kompletnego opracowania tematu, czy to artykułu, czy mapy. Tacy ludzie nie zdarzają się często i tym boleśniej odczuliśmy tę stratę.

Cześć Jego Pamięci
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. o godz. 12:40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
Pożegnanie Akademickie odbędzie się 16 września 2016 r. o godz. 14:00 w Sali im. Czekanowskiego (ul. Kuźnicza 35).

 Przekazujemy list kondolencyjny nadesłany przez Redakcję i Radę Redakcyjną czasopisma "Polish Cartographical Review".

Profesor Władysław Pawlak na jubileuszu swojego 80-lecia. (zdj. J. Krupski)

Więcej...

23rd Cartographic School (10.02.2016)

 W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Świeradowie-Zdrój odbyła sie konferencja organizowana przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii wraz z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadleśnictwem Świeradów, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej oraz i Oddziałem Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod tytułem 23rd Cartographic School 2016 "Applications of unmanned aerial vehicles in geosciences".

 Głównym celem konferencji było otworzenie dyskusji na temat zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w naukach o Ziemi. W konferencji wzięło udział 41 naukowców z 7 państw europejskich (Austria, Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Rosja i Wielka Brytania). W ramach konferencji odbyły się trzy warsztaty terenowe związane z pozyskiwaniem danych meteorologicznych, hydrologicznych i kartograficznych przy uzyciu UAV.

 W ramach warsztatów meteorologicznych zaprezentowano sprzęt pomiarowy (sodar, 10 metrowy maszt pomiarowy, 2 metrowy maszt pomiarowy) wyposażony w czujniki pozwalające na pomiary podstawowych paremetrów meteorologicznych takich jak cisnienie atmosferyczne, temperatura powietrza i prędkośc oraz kierunek wiatru. Pobrane w ten sposób dane zostały nastepnie porównane z danymi pozyskanymi z UAV na różnych poziomach wysokościowych.

 Warsztaty hydrologiczne skupiły się na przelocie UAV nad odcinkiem rzeki Kwisy w miejscowości Krobica. Obrazy posłużyły jako materiał wejściowy w analizie mającej na celu zidentyfikowanie i wyznaczenie zasięgu lustra wody a następnie przeliczenie jej na wysokość poziomu wody wyrażoną jakościowo - w której grupie stanów charakterystycznych aktualnie się znajdujemy. Wykorzystując narzędzia analizy statystycznej oraz wyznaczone strefy zasięgu wody z różnych momentów w czasie, obliczono istotność statystyczną zmian pozierzchni wody w czasie.

 W ramach warsztatów kartograficznych przeprowadzono symulację związana z zagnięciem turystów, których ostatnio widziano na drodze wylotowej z miejscowości Krobica. Zaprezentowano nowo opracowaną metodę wyznaczania obszaru, w których takie osoby mogłby się znajdować wraz z konstrukcją ścieżki przelotu samolotu bezzałgowego. Późniejsza analiza wykazała, że opracowany algorytm "odszukał" na dostarczonych zdjęciach zaginione osoby. Potwierdziło to również skutechność metody wyznaczania obszaru, nad którym powinien przelecieć samolot.

Więcej...

"Międzynarodowy Rok Mapy" (02.05.2016)

Uroczysta gala, podsumowująca konkursy przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska w ramach "Międzynarodowego Roku Mapy", odbyła się 26 kwietnia 2016 r. na zamku w Legnicy. Organizatorem gali był Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także Wydziały Edukacji i Nauki oraz Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dr inż. Dorota Borowicz wygłosiła referat "Dolny Śląsk w dawnej kartografii". Referat kierowany był do uczniów i nauczycieli reprezentujących 130 dolnośląskich szkół różnych szczebli, które wzięły udział w konkursach.

Dr inż. Dorota Borowicz wygłasza referat "Dolny Śląsk w dawnej kartografii" (zdj. J. Koperdowski).

Jedna z grup uczniów nagrodzona w konkursie na projekt wycieczki po Dolnym Śląsku (zdj. J. Koperdowski).

Więcej...

European Geosciences Union General Assembly 2016 (02.05.2016)

Miejsce obrad EGU 2016 (zdj. W. Spallek).

 W dniach 17–22 kwietnia 2016 r. w Wiedniu odbyła się The European Geosciences Union General Assembly 2016 pod hasłem Active Planet. W tej jednej z największych konferencji, gromadzących naukowców z dziedziny nauk o Ziemi z całego świata, udział wzięło 13 650 uczestników. Podczas 619 sesji wygłosili oni 4863 referatów i przedstawili 10 320 postery i 947 tak zwanych prezentacji PICO. Wśród uczestników znalazły 202 osoby z Polski, w tym czterosobowy zespół z ZGK: dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr, dr Waldemar Spallek, mgr. inż. Matylda Witek i mgr Magdalena Stec, który zaprezentował pięć posterów, trzy prezentacje PICO i jeden referat:
  POSTERY:
 • WRF-based fire risk modelling and evaluation for years 2010 and 2012 in Poland, Magdalena Stec, Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza
 • A two-model hydrographic ensemble prediction of hydrograph: case study from the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland), Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński
 • Impact of time-variable vegetation on accuracy of rapid hydrologic prediction, Magdalena Stec, Tomasz Niedzielski
 • Geovisualization in the HydroProg web map service, Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek, Mariusz Szymanowski, Tomasz Niedzielski, and Małgorzata Świerczyńska
 • Observing snow cover using unmanned aerial vehicle, Waldemar Spallek, Matylda Witek, and Tomasz Niedzielski
 • PREZENTACJE PICO:
 • Calibrating the FloodMap model for Gorzuchów site based on the geomorphological fieldwork and terrain analysis to improve the integrated HydroProg-FloodMap real-time system for forecasting inundation, Matylda Witek, Joanna Remisz, Małgorzata Świerczyńska, Dorota Borowicz, Dapeng Yu (Loughborough Univeristy)
 • Detecting lost persons using the k-mean method applied to aerial photographs taken by unmanned aerial vehicles, Tomasz Niedzielski, Magdalena Stec, Malgorzata Wieczorek, Jacek Slopek, and Miroslawa Jurecka
 • Correlation and coherence analysis between sea surface temperature and altimetric sea level anomaly data Maria Zbylut-Górska, Wiesław Kosek, Agnieszka Wnęk, Wojciech Młocek, Agnieszka Rutkowska, Waldemar Popiński, and Tomasz Niedzielski
 • REFERAT:
 • Estimating snow depth in real time using unmanned aerial vehicles Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Matylda Witek, Waldemar Spallek, and Mariusz Szymanowski

Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr podczas swojego referatu (zdj. W. Spallek).

Mgr inż. Matylda Witek w czasie prezentacji PICO (zdj. W. Spallek).

Więcej...

Kampanie lotnicze w ramach programów Lider i Iuventus Plus (26.03.2016)


"Czasem słońce, czasem deszcz" – mimo zmiennych warunków pogodowych udało się przeprowadzić większość planowanych pomiarów (zdj. M. Witek).

 W marcu przeprowadzone zostały dwie kampanie pomiarowe związane z wykorzystywaniem samolotów bezzałogowych do realizacji projektów badawczych w Górach Izerskich. Podczas pierwszego wyjazdu, w dniach 10–11 marca 2016 r. zespół w składzie: dr Waldemar Spallek, mgr inż. Matylda Witek oraz koledzy z ZKiOA dr Mieczysław Sobik i dr Marek Błaś, przeprowadził pomiary w ramach projektu badawczego Lider, dotyczącego utworzenia nowego systemu automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu.

Podczas drugiego wyjazdu terenowego w dniach 22–24 marca 2016 r., zespół wzmocniony przez dr hab. Tomasza Niedzielskiego prof. nadzw. UWr., mgr Małgorzatę Świerczyńską i dr Joannę Remisz przeprowadził badania związane z projektem Lider oraz projektem Iuventus, dotyczącym budowy systemu automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych. Podczas obu kampanii pomiarowych wykonano loty statkami bezzałogowymi, których celem było pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (RGB) i w bliskiej podczerwieni (NIR), stanowiących podstawę do generowania ortofotomap.

W przerwie między deszczem i mgłą – znakomite warunki do przeprowadzenia lotu (zdj. W. Spallek).


Więcej...

ZGK w programie Akademia.pl TVP3 (01.03.2016)

  29.02.2016 został wyemitowany kolejny odcinek programu Akademia.pl. Redaktorzy, jeżdżąc po całym kraju szukają wyróżniających się naukowców, którzy korzystają z ultranowoczesnego sprzętu, wdrażają nowatorskie idee i tworzą nowy świat nauki. Tym razem o prowadzonych badaniach opowiadali pracownicy Zakładu Geoinformatyki i Kartografii. W programie można również zobaczyć jak wykonywane są kampanie lotnicze z wykorzystaniem posiadanych przez Zakład bezzałogowych statków lotniczych (UAV) z wykorzystaniem moblinego laboratorium. Odcinek do obejrzenia na stronie TVP3. Relacja zaczyna się od chwili 05:05.

"Jak zmieścić Ziemię na kartce papieru?" (29.02.2016)

  "Jak zmieścić Ziemię na kartce papieru?", pod tym hasłe, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, przez trzy kolejne soboty (20.02, 27.02 oraz 5.02) dzieci w wieku 8-9 lat uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez dr Małgorzatę Wieczorek dotyczących odwzorowań kartograficznych.
 Warsztaty są częścią cyklu zajęć organizowanych przez najstarszą tego typu inicjatywę w Polsce - Uniwersytet Dzieci. W ramach kilku kierunków (Odkrywanie (6-7 lat), Inspiracje (8-9 lat), Tematy (10-11 lat), Mistrz i Uczeń (12-14 lat)), wykładowcy akademiccy oraz specjaliści prowadzą zajęcia dotyczące różnych dziedziń życia w sposób łatwy do zrozumienia dla dzieci, łącząc zabawę z nauką. Dr Małgorzata Wieczorek na swoich zajęciach stara się przybliżyć dzieciom kształ Ziemi oraz poszczególnych kontynentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Dzieci oraz na stronie głównej UWr.
Więcej...AGU 2015 (16.01.2016)

 ZGK podczas American Geophysical Union Fall Meeting 2015, który odbył się w San Francisco w dniach 14–18 grudnia 2015 r. reprezentowała mgr Małgorzata Świerczyńska przedstawiając dwa postery: Calibrating the FloodMap Model to Improve the Integrated HydroProg-FloodMap Real-Time Multimodel Ensemble System for Forecasting Inundation (współautorzy: Dapeng Yu (Loughborough University), Bartłomiej Miziński, Tomasz Niedzielski, Agnieszka Latocha i Krzysztof Parzóch) oraz Prognocean Plus: the Science-Oriented Sea Level Prediction System as a Tool for Public Stakeholders (współautorzy: Bartłomiej Miziński i Tomasz Niedzielski).

"Dawne plany Wrocławia" (08.01.2016)

 Pod koniec listopada 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została otwarta wystawa "Dawne plany Wrocławia". Zaprezentowano na niej dawne plany miasta od XVII do połowy XX w. ze zbiorów Pracowni Historii Kartografii ZGK. Wystawa, będąca częścią obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, została zorganizowana przy współudziale Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wystawę można obejrzeć w Galerii Przy Czytelni – II piętro biblioteki – do lutego 2016 r.

Prace nad podręcznikiem "Hydrologia Polski" (04.12.2015)

 Dnia 23 listopada 2015 roku dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr uczestniczył w zebraniu Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbyło się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji nad kształtem merytorycznym i formalnym podręcznika akademickiego "Hydrologia Polski".

Konferencja "Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia" (04.12.2015)

 W dniach 17–18 listopada 2015 r. obchodzona była 70. rocznica założenia polskiego Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Częścią obchodów była konferencja "Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia", której sesja plenarna odbyła się 18 listopada w Audytorium IH UWr. W ramach konferencji na zaproszenie Dyrekcji IH UWr, dr Waldemar Spallek wygłosił referat "Obraz struktury etnicznej pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym na mapach w niemieckich atlasach szkolnych".

GISday 2015! (03.11.2015)

 Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowo-Badawcze GIS i Koło Naukowe "Grupa Młodych Geodetów" Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają do udziału w II Wrocławskim Dniu GIS-u pt. "Czas na GIS!". Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Sesja naukowa (14.10.2015)

 Dnia 30 września 2015 r. dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr brał udział w wieczornej sesji naukowej spotkania "GNSS4SWEC- Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate monitoring", realizowanego w ramach akcji COST. Tomasz Niedzielski wygłosił referat "Real-time prediction of hydrograph and inundation".

29 OKHK 2015 (10.10.2015)

 Zakład Geoinformatyki i Kartografii IGRR, we współpracy z Pracownią Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego UWr i Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, był organizatorem 29 Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w dniach 24–26 września 2015 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referenci z ZGK podczas swoich prezentacji (zdj. B. Schutty i J. Krupski)

 Uroczystego otwarcia konferencji w Oratorium Marianum dokonał prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą UWr. Podczas ceremonii otwarcia wystąpili dziekani wydziałów, których jednostki zorganizowały konferencję: prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz prof. dr hab. Zdzisław Jary, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Ponadto w imieniu organizatorów uczestników konferencji przywitali: kierownik Pracowni Atlasu Historycznego IH UWr prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, przewodniczący ZHK prof. dr hab. Radosław Skrycki i kierownik ZGK dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr. Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili: dyrektor IGRR prof. dr hab. Piotr Migoń, dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr hab. Rościsław Żerelik, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. PWr. Na zakończenie pierwszej sesji prorektor Adam Jezierski uraczył zgromadzonych krótkim koncertem organowym, wykonanym na zabytkowym instrumencie znajdującym się w Oratorium Marian. W konferencji wzięło udział ok. 50 osób, które wygłosiły 22 referaty. Wśród nich znalazły się trzy prezentacje pracowników ZGK:

 • dr Waldemar Spallek: "Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu Małego atlasu geograficznego i drugim wydaniu Powszechnego atlasu geograficznego Eugeniusza Romera".
 • dr inż. Dorota Borowicz-Mićka: "Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem propagandy".
 • dr Małgorzata Wieczorek (współautor dr Waldemar Spallek): "Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej połowie XX wieku na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblatt)".
Podczas konferencji zostały zorganizowane dwie mini wystawy: Nieznane wydania atlasów Romera (dr W. Spallek we współpracy z dr D. Borowicz) i Najcenniejsze eksponaty ze zbiorów Pracowni Historii Kartografii ZGK (dr W. Spallek we współpracy z mgr B. Schutty).

Oficjalni goście otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (zdj. J. Krupski)

Więcej...

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki (18.09.2015)

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. "Moje miejsce we współczesnym świecie", w ramach której prezentujemy prace plastyczne uczniów klas V i VI. Wystawę można oglądać codziennie w godz. 8.00-16.00 w gmachu głównym UWr., pl. Uniwersytecki 1, III piętro, korytarz. Zapraszamy również na wykład pt. "Mapy w propagandzie - propaganda na mapach", który wygłosi dr inż. Dorota Borowicz w dniu 23.09.2015 o godz. 14.00. Miejsce: pl. Uniwersytecki 1, s.336.X