Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemSzkoły Kartograficzne

 Cykl konferencji naukowych pod nazwą "Szkoła Kartograficzna" został zapoczątkowany w 1985 roku i do dziś jest kontynuowany. Od 2012 roku w związku ze zmianami jakie zaszły w ZGK, Szkoła Kartograficzna zmieniła swój profil. Jest to obecnie międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski o interdyscyplinarnej tematyce, co stanowi próbę zainteresowania geoinformatyką ekspertów z innych dyscyplin. Podsumowaniem każdej konferencji jest publikacja. Od 2000 roku wydawana była w formie książki zwierającej zbiór artykułów dotyczących tematyki minionej Szkoły Kartograficznej. Od 2012 roku publikacje stanowią tomy tematyczne czasopisma z listy filadelfijskiej. Od tego czasu, Szkoły Kartograficzne są organizowane w cyklu dwuletnim.

Poprzednie Szkoły kartograficzne:

X