Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemZakład Geoinformatyki i Kartografii

 1 maja 2013 r. istniejący dotychczas w strukturze Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Kartografii został przemianowany na Zakład Geoinformatyki i Kartografii (ZGK). Zmiana nazwy stanowiła finał wprowadzonych od 2011 r. zmian profilu działalności naukowej i dydaktycznej.

 Zmiany te były reakcją na obserwowany od przeszło dekady, dynamiczny rozwój systemów informacji geograficznej (GIS) i coraz powszechniejsze przenikanie się informatyki i nauk geograficznych, czego efektem stało się pojawienie nowej dyscypliny jaka jest geoinformatyka. Dyscyplina ta w połączeniu z potencjałem metodycznym kartografii pozwalają na rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów badawczych w naukach o Ziemi.

 Wyjście naprzeciw oczekiwaniom innych dyscyplin funkcjonujących w ramach nauk o Ziemi sprawiło, że od 2010 roku w ZKG realizowane są duże interdyscyplinarne projekty badawcze. Do realizacji projektów mających na celu m.in. konstrukcję nowych systemów (patrz baner "nasze sytemy" po prawej stronie) wspierających szeroko pojęte działania zarządzania kryzysowego czy weryfikację hipotez badawczych dotyczących elementów środowiska geograficznego niezbędny jest zespół naukowy, w którego skład wchodzą specjaliści z geografii, geodezji, geomorfologii, kartografii, matematyki, informatyki i fizyki.

 Realizacja projektów badawczych nie byłaby możliwa bez pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. W latach 2010-2015 ZKG pozyskał środki o łącznej wysokości:

4 221 350 zł


 ZGK będący spadkobiercą wieloletniej tradycji Zakładu Kartografii kontynuuje badania z zakresu metodyki kartografii, projektowania map i historii kartografii z wykorzystaniem technologii geoinformatycznej.
 Ważną częścią wspomnianych badań naukowych jest także kartografia szkolna. W latach 2004-205 wydane zostały dwa atlasy szkolne: przyroda dla szkoły podstawowej geografia dla gimnazjum, autorstwa trojga pracowników Zakładu: Doroty Borowicz, Jana Krupskiego i Waldemara Spallka. Atlasy te zostały wznowione w 2008 i 2011 r. Ponadto Waldemar Spallek był współautorem trzech atlasów popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej, wydanych w latach 2005-2006.
 Istotna rolę w profilu badawczym ZGK odgrywa kartografia tematyczna i metodyka wizualizacji kartograficznej. Podsumowaniem wieloletnich badań w tym zakresie była wydana przez PWN w 2012 r. monografia Kartografia tematyczna, autorstwa wiesławy Żyszkowskiej, Waldemara Spallka i doroty Borowicz.
 Przygotowana została też monografia Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne autorstwa Mariusza Szymanowskiego, Macieja Kryzy i Wlademara Spallka


X