Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemLaboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi


 Badania naukowe związane z wykorzystaniem UAV w ZGK zostały zapoczątkowane 27 listopada 2012 r., gdy zespół badawczy w składzie T. Niedzielski, J. Jeziorska i M. Witek przeprowadził pierwsze loty bezzałogowym statkiem powietrznym do obserwacji powierzchni Ziemi. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2014 r.: "Z dniem 1 października 2014 r. tworzy się Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego." Kierownikiem laboratorium została mgr inz. Matylda Witek.
 Dwa miesiące później, w styczniu 2015 r. zaczęło działać laboratorium mobilne na bazie odpowiednio przystosowanego samochodu, w którym znalazło się centrum obliczeniowe przetwarzające w terenie dane zbierane przez bezzałogowe statki powietrzne. Specjalny charakter laboratorium wiąże się z jego dostosowaniem do realizacji zadań w czasie rzeczywistym, co ma znaczenie w przypadku badań w zakresie szeroko pojętego zarządzania kryzysowego. Mobilne laboratorium LBLOZ zostało wyposażone w trzy zaawansowane samoloty bezzałogowe klasy mikro – Swinglet CAM, BIRDIE oraz eBee.
Mobilne LBLOZ jest pierwszym w kraju specjalistycznym laboratorium służącym do kompleksowego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do realizacji badań związanych tematycznie z problematyką zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania zagrożeń hydrometeorologicznych.
Na wyposażeniu mobilnego LBLOZ znajdują się:

X