Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemProjekty aktualnie realizowane w Zakładzie Geoifnormatyki i Kartografii


Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służacego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, 2015–2019, NCBR i NCN
(budżet: 1 400 750 zł (NCBR + firma), kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr)

 Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy nowego systemu HydroProg, który służy do wczesnego ostrzegania o wybranych zagrożeniach hydrologicznych w oparciu o prognozy z wielu modeli hydrologicznych oraz prognozy kombinowane realizujące koncepcję „multimodelingu”. System HydroProg został zaprojektowany i zbudowany w ramach realizacji projektu bazowego "System wspierajacy porównywanie prognoz hydrologicznych". Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny, 2015–2017, MNiSW
(budżet: 300 000 zł, kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr)

 Jednym z kierunków wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych eksplorowanym w ZGK są badania nad poszukiwaniem zaginionych ludzi przez automatyczne przetwarzanie zdjęć lotniczych. Badania te są podstawą projektu naukowego „System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny”. W projekcie prowadzone są badania nad identyfikacją obszarów na Ziemi, które mają cechy topograficzne podobne do wybranego obszaru wzorcowego. Za wzorzec przyjmowane są te tereny, dla których znane są charakterystyki zachowań osób zaginionych. Prace badawcze miały na celu pokazanie, że możliwe jest – z pewnymi ograniczeniami – ekstrapolowanie modeli zachowań osób zaginionych do różnych obszarów, pod warunkiem ich topograficznego podobieństwa z terenem, dla którego wykonano modelowanie na danych rzeczywistych. W ramach realizacji projektu sprawdzana będzie hipoteza badawcza zakładająca, że na zdjęciach o wysokiej rozdzielczości można wykrywać sfotografowanych ludzi, a istotność tej informacji w uzyskiwanych zbiorach danych pozwala na automatyzację procesu identyfikowania potencjalnych obszarów, na których przebywają osoby zaginione. Pozytywna weryfikacja hipotez badawczych i potwierdzenie efektywności funkcjonowania systemu może zaowocować jego wykorzystaniem w praktyce przez służby ratownicze.
.

Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego, 2015–2017, NCBR
(budżet: 1 200 000 zł, kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr)

 Celem projektu jest oszacowanie w czasie rzeczywistym i na żądanie, ile wody jest zmagazynowanej w śniegu w skali małej zlewni. Projekt jest realizowany w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W projekcie biorą udział pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Nadleśnictwa Świeradów. Efektem realizacji projektu będzie budowa unikatowego systemu automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu, który będzie testowany w terenie w sytuacjach rzeczywistych. Konstrukcja skutecznego, sprawdzającego się systemu, pozwoli na jego stosowanie w praktyce przez integrację z systemami permanentnych obserwacji hydrometeorologicznych oraz zaoferowanie rozwiązania sztabom zarządzania kryzysowego dla oceny ryzyka wystąpienia powodzi roztopowych. Rozwiązanie problemu badawczego realizowane jest w dwóch etapach: (1) projektowo-konstrukcyjnym, którego celem będzie budowa ww. unikatowego systemu do szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu, oraz (2) testowym, mającym na celu szczegółową weryfikację skuteczności działania tego systemu.


System wspierajacy porównywanie prognoz hydrologicznych, 2011–2016, NCN
(budżet: 987 000 zł, kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr)

 Celem tego projektu jest budowa systemu do tworzenia bazy danych prognoz hydrologicznych, wyznaczanych przez różne ośrodki naukowe, co przyczyni się do pierwszego w kraju kompleksowego porównywania prognoz hydrologicznych. Pozwoli to nie tylko na analizę porównawczą predykcji i wybranie optymalnych algorytmów, ale też wykonanie istotnego kroku w stronę tzw. hydrologicznych prognoz kombinowanych. Ta nowoczesna metoda predykcji szeregów czasowych zyskuje coraz więcej zwolenników wśród ekspertów w kraju i za granicą z uwagi na fakt, że prognozy kombinowane często okazują się optymalnymi rozwiązaniami. W sierpniu 2013 r. został uruchomiony w trybie testowym nowatorski system prognozowania hydrologicznego w czasie rzeczywistym, nazwany akronimem HydroProg. Wyniki działania systemu są dostępne na stronie serwisu internetowego www.klodzko.hydroprog.uni.wroc.pl, zaprojektowanego i utrzymywanego w ZGK

X