Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr Jacek Ślopek

Zainteresowania naukowe: systemy GIS (w szczególności system GRASS GIS), rozwiązania open source w geoinformatyce; teledetekcja i fotogrametria lotnicza i satelitarna, wykorzystanie UAV w naukach przyrodniczych; fizyka atmosfery ze szczególnym uwzględnieniem granicznej warstwy atmosfery

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia - stopień naukowy nadany w 2008 roku uchwałą Rady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister fizyki w zakresie fizyki nauczycielskiej - tytuł zawodowy uzyskany w 2001 roku na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski; luty 2013 – dziś: adiunkt w ZGK UWr
 • Polska, Uniwersytet Wrocławski; kwiecień 2012 – luty 2013: asystent w ZKiOA UWr

Krótkoterminowe pobyty naukowe i szkolenia

 • Sztokholm, staż naukowy w ramach programu VISBY II: "Influence of urban areas on local climate, air quality and human comfort as a constraint for sustainable development", Kungliga Tekniska Högskolan, 18-31.05.2003.

Projekty badawcze

 • [Wykonawca projektu] „System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny.”, 9.03.2015 - dziś; kierownik: Tomasz Niedzielski (ZGK UWr)
 • [Wykonawca [projektu] „Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego.”, 01.01.2015 - dziś; kierownik: Tomasz Niedzielski (ZGK UWr).
 • [Wykonawca projektu] „Air Pollution and biometeorological forecast and Information System (System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia).”, Od 1.10.2013; kierownik: Anetta Drzeniecka-Osiadacz (ZKiOA UWr).
 • [Wykonawca projektu] „Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki – PLGrid NG współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”, 1.07.2014 r. - 31.10.2015; kierownik: Mateusz Tykierko (WCSS, PWr).

Najważniejsze publikacje

 • Netzel P., Drzeniecka-Osiadacz A., Ślopek J., 2012, Verification of SBL models by mobile SODAR measurements; Int. J. Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 250–263, DOI: 10.1504/IJEP.2012.051197
 • Netzel P., Drzeniecka-Osiadacz A., Ślopek J., 2011, Mobile SODAR measurements as a source of information about spatial variability of nocturnal thermal inversion height; Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2011 Joint, 141 – 144, DOI: 10.1109/JURSE.2011.5764739
 • Ślopek J., 2011, GRASS i R; Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 15, IGiRR Wrocław, 89-96
 • Górecki A., Ślopek J., 2011, Prezentacja kartograficzna w systemie GRASS; Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 15, IGiRR Wrocław, 61-73
 • Netzel P., Ślopek J., 2011, Obliczanie szorstkości terenu w mieście z wykorzystaniem systemu GRASS; Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 15, IGiRR Wrocław, 35-42
 • Ślopek J., 2003, An estimation of maximum range of the natural convection in an atmospheric boundary layer - simplified model of vertical motion of the air; Studia Geograficzne 75, Acta Universitatis Wratislavensis, 2542, 564-571