Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławmgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak

Zainteresowania naukowe: El Niño/Southern Oscillation, modelowanie (prognozowanie) szeregów czasowych, środowisko GIS, geoprzetwarzanie, statystyka i prognozowanie, geoinformatyka, bezzałogowe statki powietrzne

Wykształcenie

 • Magister geografii w zakresie GIS i kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2013, praca magisterska „Wyznaczanie zmiennych w czasie charakterystyk przestrzennych szeregów czasowych na przykładzie altimetrycznych zmian poziomu oceanu”
 • Licencjat geografii, 2011, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, praca licencjacka „Możliwości wykorzystania map topograficznych na lekcjach geografii”

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 01.10.2015–dziś, kolejne stanowiska: doktorant, asystent
 • Polska, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, 01.07.2014–31.10.2015, stanowisko: starszy specjalista informatyczny

Krótkoterminowe pobyty naukowe i szkolenia

 • Prowadzenie warsztatów "Geocomputation" w języku angielskim dla studentów w ramach GeoSpatial Summer School 2017, Ołomuniec, Czechy, 16-21.07.2017, finansowanego z Grantu Wyszehradzkiego uzykanego przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.

Projekty badawcze

 • [Kierownik projketu] "Nowa metoda długetrminowego prognozowania Oscylacji Północnoatlantyckiej", 13.02.2017-13.02.2019, program Preludium Narodowego Centrum Nauki
 • [Manager projektu] „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”, 01.10.2015–31.03.2017, program Tango Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • [Wykonawca projektu] "BIOWRF - zastosowanie i weryfikacja modelu Weather Research and Forecasting do analizy przestrzennych i czasowych cech bioklimatu Polski", 07.05.2015-07.08.2015, Narodowe Centrum Nauki
 • [Wykonawca projektu] „Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki”, grid „hydrologia”, 01.07.2014–31.10.2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca w Działaniu 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)
 • [Wykonawca projektu] „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”, 01.01.2015–18.12.2016, program Sonata Narodowego Centrum Nauki
 • [Wykonawca projektu] „Development of new geoinformation methods for modelling and prediction of sea level change over different timescales”, 01.07.2012–30.11.2013, program Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Najważniejsze publikacje

 • Świerczyńska M., Miziński B., Niedzielski T., 2016, Comparison of predictive skills offered by Prognocean, Prognocean Plus and MyOcean real-time sea level forecasting systems, Ocean Engineering 113, 44-56.
 • Borowicz D., Świerczynska M., 2014, XXII Szkoła Kartograficzna w Wałbrzychu, Polski Przeglad Kartograficzny 46(3), 340-343.
 • Świerczyńska M., Niedzielski T., Kosek W., 2014. Semiannual and annual oscillations of sea level and their impact on asymmetry between El Nino and La Nina episodes. Studia Geophysica et Geodaetica 58, 302-325.
 • Świerczyńska M., Niedzielski T., Kosek W., 2012, Fale Legeckisa i amplitudy zwiazanych z nimi oscylacji poziomu oceanu, Czasopismo Geograficzne 83(3), 145-156.

Nagrody i wyróżnienia

 • Stupendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów za osiąnięcia naukowe, Wrocław, 2014-2015
 • Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław, 2013-2015
 • Stypendium doktoranckie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2013-2015.
 • Stypendium dla młodych doktorów i doktorantów w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni", Wrocław, 03-07.2014
 • I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji, Toruń, 24.05.2013.
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej, Wrocław, 2009-2011.
X