Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr Małgorzata Wieczorek
Zainteresowania naukowe: Systemy Informacji Geograficznej, modelowanie zjawisk przestrzennych, data mining, kartografia matematyczna, zastosowania statystyki w kartografii

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w specjalności kartografia - stopień naukowy nadany w 2008 roku uchwałą Rady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister matematyki w specjalności biomatematyka - tytuł zawodowy uzyskany w 2007 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister geografii w specjalności kartografia - tytuł zawodowy uzyskany w 2002 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Licencjat geografii - tytuł zawodowy uzyskany w 2000 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca zawodowa

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski; od 10.2009; stanowiska: asystent, adiunkt

Krótkoterminowe pobyty naukowe

 • Beijing, College of Resources Environment and Tourism, Capital Normal University, Chiny, 10-21.04.2018
 • Loughborough, Loughborough University, Wielka Brytania, 5–10.10.2015
 • Newburgh, Laboratorium Oceanlab Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii, 23.06–1.07.2012
 • Brno, Department of Geography, Masaryk University in Brno, 13.09–19.09.2010
 • Drezno, Institute for Cartography, Technische Universität Dresden; 13.07–16.07.2005

Projekty badawcze

 • Wykonawca projektu badawczego pt. System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny (projekt badawczy finansowany w ramach programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr IP2014 032773, okres realizacji 2015-2017)
 • Wykonawca projektu badawczego pt."System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych" (projekt badawczy finansowany przez NCN, nr 2011/01/D/ST10/04171, okres realizacji 2011-2016)
 • Wykonawca projektu badawczego nt. metod wyznaczania form rzeźby na podstawie numerycznego modelu wysokości finansowanego przez KBN – grant promotorski (nr projektu 4809/PB/IGRR/06, okres realizacji 2006-2008)

Najważniejsze publikacje

 • Schmidt, M. A. R., de Alencar Mendonça, A. L., Wieczorek, M., 2017. Avaliação preliminar de fatores que impactam o desempenho da leitura de mapas topográficos de diferentes países. Revista Brasileira de Cartografia, 69(2).
 • Niedzielski T., Jurecka M., Stec M., Wieczorek M., Mieziński B., 2017. The nested k-means method: A new approach for detecting lost persons in aerial images acquired by unmanned aerial vehicles. Journal of Field Robotics 34, 1395–1406
 • Dziadkowiak E., Sebastian A., Wiland P., Waliszewska-Prosół M., Wieczorek M., Zagrajek M., Ejma M., 2015. Endogenous event-related potentials in patients with primary Sjögren’s syndrome without central nervous system involvement. Scandinavian Journal of Rheumatology. DOI: 10.3109/03009742.2015.1032345
 • Wieczorek M., Migoń P., 2014. Automatic relief classification versus expert and field based landform classification for the medium-altitude mountain range, the Sudetes, SW Poland Geomorphology, Vol. 206, 133–146.
 • Wieczorek M., Spallek W. A., Niedzielski T., Godbold J.A., Priede I. G.,2014, Use of remotely-derived bathymetry for modelling biomass in marine environments, Pure and Applied Geophysics. - Vol. 171, iss. 6 (2014), 1029-1045
 • Wieczorek M., 2011. An Influence of Spatial Range of Input Data set on Terrain Relief form Classification Homogeneity for Glacial Area. Anne Ruas (Ed.) Advances in Cartography and GIScience. Volume 2 Selection from ICC 2011, Paris, Springer, p.357–369.
 • Wieczorek M., Żyszkowska W., 2011. Geomorfometria - parametry morfometryczne w charakterystyce rzeźby terenu. Polski Przegląd Kartograficzny 43 (2), 130–144.
 • Wieczorek M., Szymanowski M., Lupa P., 2010. Modelowanie wysokości terenu technikami interpolacji przestrzennej. W: Żyszkowska W., Spallek W. (red.), 2010, Główne problemy współczesnej kartografii 2010. Numeryczne modele terenu, 97-110.
 • Wieczorek M., 2009. Werenskiold Glacier (SW Spitsbergen) — Morphometric Characteristics, 24th International Cartographic Conference 2009. Santiago–Chile, 15–21 November 2009.
 • Wieczorek M., Spallek W., 2008. Analizy statystyczne w wyznaczaniu form rzeźby. W: Główne problemy współczesnej kartografii 2008: Analizy przestrzenne w kartografii, Wrocław, 47-62.
 • Kryza M., Szymanowski M., Wieczorek M., 2007. Wybrane metody interpolacji w tworzeniu map ekstremalnej temperatury powietrza (na przykładzie Polski południowo-zachodniej). Przegląd Geofizyczny LII (1), 61-82.
 • Wieczorek M., Zalewski W., 2005, Od Merkatora do Space Oblique Mercator. Polski Przegląd Kartograficzny 37 (3), 196-212.

Nagrody i wyróżnienia

 • „Travel Award Grand” dla młodych naukowców - grant konferencyjny, 24 International Cartographic Conference, Santiago, Chile 2009

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach, działalność popularyzatorska

 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 - wystawa prac plastycznych pt. "Kochamy mapy" nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych na XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik (współorganizacja z W. Spallkiem i mgr A. Kolanek)
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 - warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej pt.: "Wrocław szyty na miarę"
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2016 - warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej pt.: "Polska szyta na miarę
 • członek Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej od 2004 r.,
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2015 - wystawa prac plastycznych pt. "Moje miejsce we współczesnym świecie" nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych na Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik (współorganizacja z W. Spallkiem)
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2011 - wystawa prac plastycznych pt. "Żyjąc w zglobalizowanym świecie" nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych na Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik (współorganizacja z W. Spallkiem)