Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr hab. Mariusz Szymanowski, prof. nadzw. UWr

Zainteresowania naukowe: analiza i statystyka przestrzenna, Systemy Informacji Geograficznej (GIS), modelowanie elementów klimatu, klimat obszarów zurbanizowanych, miejska wyspa ciepła

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, specjalność: klimatologia - stopień naukowy nadany w 2014 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa habilitacyjna pt. „Modelowanie pola temperatury powietrza w wybranych skalach przestrzennych i czasowych: metody interpolacji, walidacji i wizualizacji”.
 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w specjalności meteorologia i klimatologia - stopień naukowy nadany w 2003 roku uchwałą Rady Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa doktorska pt. „Meteorologiczne i urbanistyczne uwarunkowania miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu”.
 • Magister geografii w specjalności geografia regionalna - tytuł zawodowy uzyskany w 1989 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pt. „Warunki termiczne górnego odcinka doliny Kleśnicy”.

Praca zawodowa

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geograficzny (obecnie Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego); od 04.1989; stanowiska: pracownik laboratorium hydrochemicznego (Zakład Geografii Fizycznej), samodzielny geograf, specjalista, starszy specjalista (Zakład Meteorologii i Klimatologii), asystent, adiunkt (Zakład Kartografii), profesor nadzwyczaajny (Zakład Kartografii, obecnie: Zakład Geoinformatyki i Kartografii)

Długoterminowe pobyty naukowe

 • Instytyt Ekologii PAN; 1991-1992; Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Wyspa Króla Jerzego, uczestnictwo w XVI Polskiej Wyprawie Antarktycznej

Krótkoterminowe pobyty naukowe

 • 15.10.2011 – 15.01.2012; Wielka Brytania, University of Aberdeen, School of Geosciences; staż w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, finansowany z funduszu UE „Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności”.
 • 07-08.2006 Uczestnictwo w XIX Wyprawie Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen. Badania topoklimatyczne w okolicy lodowca Werenskiolda.
 • 14.09- 1.10.2001: Royal Institute of Technology Sztokholm, Szwecja. Grant Swedish Institute w ramach programu New Visby.

Projekty badawcze

 • [Wykonawca projektu] „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”, 19.12.2011–18.12.2016, program Sonata Narodowego Centrum Nauki, kierownik: prof. nadzw. dr hab. T. Niedzielski
 • [Wykonawca projektu] "LIFE-APIS/PL - Air Pollution and Biometeorological Forecast and Information System / System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia", 2013-2017, projekt Unii Europejskiej – Instrument Finansowy LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, koordynator: dr A. Drzeniecka-Osiadacz.
 • [Wykonawca projektu] "KLAPS – Klimawandel, Luftverschmutzung und Grenzwertüberschreitungen bei Ökosystemen im polnisch-sächsischen Grenzraum) / Klimat, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska – Saksonia", 2012-2014, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 we współpracy z Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freistaat Sachsen (partner wiodący) oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, koordynuje ze strony UWr.: dr hab. M. Kryza.
 • [Wykonawca projektu] "BIOWRF - zastosowanie i weryfikacja modelu Weather Research and Forecasting do analizy przestrzennych i czasowych cech bioklimatu Polski", 2012-2014, program Narodowego Centrum Nauki, kierownik: dr M. Kryza
 • [Wykonawca projektu] "Zmiany użytkowania terenu na obszarze gór średnich - przyrodnicze uwarunkowania i konsekwencje; na przykładzie ziemi kłodzkiej", 2010-2013, grant własny nr N N306 384539, kierownik: dr A.Latocha.
 • [Kierownik projektu] "Modelowanie pola temperatury powietrza w Polsce w wybranych skalach przestrzennych i czasowych", 2010-2012, grant własny nr N N306 155038.
 • [Wykonawca projektu] "Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu", 2007-2010, projekt badawczy specjalny nr IPY/272/2006 (Umowa z MNiSW nr 113/IPY/2007), kierownik zadania: dr hab. K. Migała.
 • [Wykonawca projektu] "Zróżnicowanie przestrzenne warstwy granicznej atmosfery na przykładzie Wrocławia i Krakowa", 2007-2009, grant własny nr N305 099 32/3408,program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr hab. prof. M. Dubicka.
 • [Wykonawca projektu] "Natural resources information for the management of national parks in the Polish-Ukrainian boundary region of Bieszczady Mts"(II), program Swedish Institute, kierownik: prof. Friedrich Quiel.
 • "Natural resources information for the management of national parks in the Polish-Ukrainian boundary region of Bieszczady Mts"(I), program Swedish Institute, kierownik grantu: prof. Friedrich Quiel.

Najważniejsze publikacje

 • Latocha A., Szymanowski M., Jeziorska J., Stec M., Roszczewska M., 2016, Effects of land abandonment and climate change on soil erosion—An example from depopulated agricultural lands in the Sudetes Mts., SW Poland, Catena, 145, 128-141.
 • Jancewicz K., Szymanowski M., 2016, The Relevance of Surface Roughness Data Qualities in Diagnostic Modeling of Wind Velocity in Complex Terrain: A Case Study from the Śnieżnik Massif (SW Poland), Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-016-1297-9.
 • Pawlik Ł., Migoń P., Szymanowski M., 2016, Local- and regional-scale biomorphodynamics due to tree uprooting in semi-natural and managed montane forests of the Sudetes Mountains, Central Europe, Earth Surface Processes and Landforms, DOI: 10.1002/esp.3950
 • Ojrzyńska H., Kryza M., Wałaszek K., Szymanowski M., Werner M., Dore A.J., 2016, High resolution dynamical downscaling of ERA-Interim using the WRF regional climate model for the area of Poland. Part 2: model performance with respect to automatically derived circulation types, Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-016-1273-4
 • Kryza M., Wałaszek K., Ojrzyńska H., Szymanowski M., Werner M., Dore A.J., 2016, High resolution dynamical downscaling of ERA-Interim using the WRF regional climate model for the area of Poland. Part 1: model configuration and statistical evaluation for the 1981-2010 period, Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-016-1272-5
 • Wałaszek K., Kryza M., Szymanowski M., Werner M., Ojrzyńska H., 2016, Sensitivity study of cloud cover and ozone modeling to microphysics parameterization, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-015-1227-2.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2016, The role of auxiliary variables in deterministic and deterministic-stochastic spatial models of air temperature in Poland, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-015-1199-2.
 • Król N., Kiewra D., Szymanowski M., Lonc E., 2015. The role of domestic dogs and cats in the zoonotic cycles of ticks and pathogens. Preliminary studies in the Wrocław Agglomeration (SW Poland), Veterinary Parasitology, DOI:10.1016/j.vetpar.2015.09.028, available online.
 • Bokwa A., Hajto M.J., Walawender J.P., Szymanowski M., 2015. Influence of diversified relief on the urban heat island in the city of Kraków, Poland, Theoretical and Applied Climatology, 122, 365-382.
 • Kryza M., Szymanowski M., Błaś M., Migała K., Werner M., Sobik M., 2015. Observed changes in SAT and GDD and the climatological suitability of the Poland-Germany-Czech Republic transboundary region for wine grapes cultivation, Theoretical and Applied Climatology, 122, 207-218.
 • Kiewra D., Kryza M., Szymanowski M., 2014. Influence of selected meteorological variables on the questing activity of Ixodes ricinus ticks in Lower Silesia, SW Poland, Journal of Vector Ecology, 39, 138-145.
 • Mehler S., Szymanowski M., Błaś M., Sobik M., Migała K., Werner M., Kryza M., Miszuk B., Otop I., Kolanek A., Strońska M., 2014. Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii (red.) S. Mehler, M. Kryza, I.Otop, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden, pp. 80.
 • Szymanowski M., Kryza M., Spallek W., 2013. Regression-based air temperature spatial prediction models: an example from Poland, Meteorologische Zeitschrift, 22, 577-585, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0440
 • Walawender J.P., Szymanowski M., Bokwa A., Hajto M.J., 2013. Land surface temperature patterns in the urban agglomeration of Kraków (Poland) derived from LANDSAT-7/ETM+ data, Pure and Applied Geophysics, Online First, DOI 10.1007/s00024-013-0685-7.
 • Suder A., Szymanowski M., 2013. Determination of Ventilation Channels In Urban Area: A Case Study of Wrocław (Poland). Pure and Applied Geophysics Open Access On line. DOI 10.1007/s00024-013-0659-9
 • Szymanowski M., Kryza M., Spallek W., 2012. Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne. IGRR UWr, Wrocław, ss. 125 + DVD ROM.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2012. Local regression models for spatial interpolation of urban heat island – an example from Wrocław, SW Poland. Theoretical and Applied Climatology, 108, 53-71.
 • Kryza M., Szymanowski M., Migała K., Pietras M., 2010. Spatial information on total solar radiation: Application and evaluation of the r.sun model for the Wedel Jarlsberg Land , Svalbard, Polish Polar Research, 31(1), 17-32.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2009. GIS-based techniques for urban heat island spatialization, Climate Research, 38, 171-187.
 • Szymanowski M., 2005. Interactions between thermal advection in frontal zones and the urban heat island of Wrocław, Poland, Theoretical and Applied Climatology, 82, 3-4, 207-224
 • Szymanowski M., 2004. Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu, Stud. Geogr., 77, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, 288

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2014 r. za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r. za osiągnięcia organizacyjne
X