Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr
Zainteresowania naukowe: hydrologia, modelowanie stochastyczne w naukach o Ziemi, statystyka i prognozowanie, geoinformatyka, systemy informacji geograficznej, systemy geoinformatyczne funkcjonujące w czasie rzeczywistym, bezzałogowe statki powietrzne, geodezja satelitarna, szeregi czasowe, El Niño/Southern Oscillation

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, 2011, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, rozprawa habilitacyjna „Oscylacja El Niño/Southern Oscillation a prognozy niektórych procesów geofizycznych”
 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności hydrologia, 2009, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, rozprawa doktorska „Relacje między opadem a odpływem w dorzeczu górnej Odry w świetle modelowania empirycznego”
 • Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii w specjalności geodezja satelitarna, 2008, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, rozprawa doktorska „Prognozowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu i czasu UT1-UTC oraz towarzyszących im wybranych procesów geofizycznych” (z wyróżnieniem)
 • Magister geografii w zakresie kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 2006, praca magisterska „Generalizacja obiektów powierzchniowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”
 • Magister matematyki w zakresie zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, 2004, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, praca magisterska „Probabilistyczne aspekty dynamiki riplemarków eolicznych”
 • Licencjat geografii, 2004, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca licencjacka „Metody łańcuchów Markowa i ich zastosowania do badania cykliczności osadów na przykładzie rowu Roztoki -Mokrzeszowa”

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe
 • Polska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 01.10.2004–dziś, kolejne stanowiska: doktorant, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny
 • Polska, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, 01.07.2014–31.10.2015, stanowisko: starszy specjalista informatyczny
 • Polska, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 01.10.2004–30.09.2013, kolejne stanowiska: doktorant, geodeta, asystent, adiunkt
 • Wielka Brytania, Uniwersytet Aberdeen, Oceanlab, 01.06.2009–31.05.2011, stanowisko: research fellow
 • Dania, Uniwersytet Kopenhaski, 01.09.2003–31.01.2004, student Socrates/Erasmus

Krótkoterminowe pobyty naukowe i szkolenia

 • Czechy, Ołomuniec, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, 10.11.2014–13.11.2014, warsztaty naukowe „Stat GIS 2014”, prowadzenie trzech wykładów na zaproszenie
 • Polska, Kraków, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 21.05.2014–23.05.2014, szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych; szkolenie prowadzone przez Zbigniewa Krzewińskiego z formy CoWinners w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Polska, Kraków, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 11.06.2013–12.06.2013, szkolenie z zakresu zarządzania zespołem naukowym; szkolenie prowadzone przez Susanne Marx w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wielka Brytania, Southampton, National Oceanography Centre Southampton (NOCS), 29.04.2010–30.04.2010, szkolenie w zakresie przetwarzania sygnału sonarowego systemem Caraibes
 • Wielka Brytania, Plymouth, Plymouth Marine Laboratory (PML), 08.02.2010–10.02.2010, warsztaty naukowe dla wykonawców projektu ECOMAR
 • Polska, Warszawa, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 19.10.2009–21.10.2009, warsztaty naukowe z modelowania i prognozowania parametrów orientacji Ziemi
 • Francja, Marsylia, Centre de Physique des Particules de Marseille, 29.06.2009–03.07.2009, warsztaty dotyczące przygotowania raportu technicznego projektu KM3NeT
 • Republika Zielonego Przylądka, Mindelo, INDP: Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, 01.04.2009–03.04.2009, warsztaty naukowe dla wykonawców projektu EuroSITES
 • Finlandia, Helsinki, SYKE – Finnish Environment Institute, 03.11.2008–07.11.2008, szkolenie z teledetekcji hydrosfery
 • Holandia, Wageningen, University of Wageningen, 10.12.2007–14.12.2007, szkolenie z geowizualizacji w naukach środowiskowych
 • Wielka Brytania, Aberdeen, University of Aberdeen, 23.07.2007–28.07.2007, szkolenie z technologii geoprzetwarzania
 • Portugalia, Aveiro, University of Aveiro, 27.06.2007–04.06.2007, wizyta naukowa dotycząca modelowania szeregów czasowych
 • Wielka Brytania, Leicester, University of Leicester, 22.04.2007–27.04.2007, szkolenie z teledetekcji obszarów lądowych
 • Francja, Montpelier, Cemagref, 19.02.2007–23.02.2007, szkolenie w zakresie zarządzania informacją w naukach środowiskowych
 • Wielka Brytania, Windsor, British Geomorphological Research Group, 18.12.2005–21.12.2005, warsztaty naukowe z planowania badań geomorfologicznych
 • Francja, Nice, University of Nice – Sophia Antipolis, 21.11.2005–26.11.2005, szkolenie z zarządzania strefą wybrzeża z zastosowaniem systemów informacji geograficznej
 • Niemcy, Bernried, European Mathematical Society, 12.12.2004–19.12.2004, warsztaty naukowe ze statystyki procesów czasowo-przestrzennych
 • Hiszpania, Laredo, European Mathematical Society, 29.08.2004–03.09.2004, warsztaty naukowe z procesów empirycznych.
 • Polska, Będlewo, Instytut Matematyczny PAN, 16.12.2002–18.12.2002, warsztaty naukowe z zakresu modelowania probabilistycznego w naukach atmosferycznych i hydrologicznych

Projekty badawcze

 • [Kierownik projektu] „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”, 01.10.2015–31.03.2019, program Tango Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • [Kierownik projektu] „System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny”, 09.03.2015–08.03.2017, program Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • [Kierownik projektu] „Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego”, 01.01.2015–31.12.2017, program Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • [Kierownik gridu dziedzinowego] „Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki”, grid „hydrologia”, 01.07.2014–31.10.2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca w Działaniu 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)
 • [Kierownik projektu] „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”, 19.12.2011–18.12.2016, program Sonata Narodowego Centrum Nauki
 • [Kierownik projektu] „Development of new geoinformation methods for modelling and prediction of sea level change over different timescales”, 01.09.2011–30.11.2013, program Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • [Kierownik projektu] „Badanie związków aktywności słonecznej z oscylacją El Niño/Southern Oscillation (ENSO) dla wspomagania prognoz zjawiska El Niño”, 2011, program wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • [Kierownik projektu] „Prognozowanie ENSO z wykorzystaniem dostępnych szeregów czasowych wyznaczanych technikami geodezji kosmicznej i satelitarnej”, 13.05.2009-12.05.2011, program grantów własnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • [Wykonawca projektu] „EuroSITES: European Ocean Observatory Network”, 01.06.2009 –31.05.2011, program FP7-ENV-2007-1 Unii Europejskiej
 • [Wykonawca projektu] „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka”, 2004–2008, program grantów zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • [Współpracownik projektu] „Prognozowanie zmian parametrów orientacji Ziemi oraz procesów geofizycznych związanych z nimi”, 2007–2008, program grantów własnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • [Kierownik projektu] „Wielowymiarowe stochastyczne prognozowanie parametrów hydrologicznych w dorzeczu górnej i środkowej Odry”, 2005–2006 program grantów badawczych dla doktorantów zwiększających potencjał innowacyjny Dolnego Śląska finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Najważniejsze publikacje

 • Niedzielski T., 2017. Modele i prognozy hydrologiczne [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., Hydrologia Polski, 188-194, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ISBN: 978-83-01-19379-9.
 • Niedzielski T., 2017. Basic prediction methods in marine sciences [w:] Green D.R., Payne J.L. (Eds.), Marine and coastal resource management : principles and practice, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, 121–141.
 • Rutkowska A., Willems R., Niedzielski T., 2017. Relation between design floods based on daily maxima and daily means: use of the Peak Over Threshold approach in the Upper Nysa Kłodzka Basin (SW Poland). Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI:10.1080/19475705.2016.1250114.
 • Niedzielski T., Miziński B., 2017. Real-time hydrograph modelling in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland): a two-model hydrologic ensemble prediction approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31, 1555–1576.
 • Jurecka M., Niedzielski T., 2017, A procedure for delineating a search region in theUAV-based SAR activities, Geomatics, Natural Hazards and Risk 8, 53-72.
 • Niedzielski T., Jurecka M., Stec M., Wieczorek M., Mieziński B., 2017. The nested k-means method: A new approach for detecting lost persons in aerial images acquired by unmanned aerial vehicles. Journal of Field Robotics 34, 1395–1406
 • Jurecka M., Niedzielski T., 2016. A procedure for delineating a search region in the UAV-based SAR activities. Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI: 10.1080/19475705.2016.1238853.
 • Niedzielski T., Witek M., Spallek W., 2016. Observing river stages using unmanned aerial vehicles. Hydrology and Earth System Sciences 20, 1–13.
 • Niedzielski T., Miziński B., 2016. Real-time hydrograph modelling in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland): a two-model hydrologic ensemble prediction approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-016-1251-5.
 • Jurecka M., Niedzielski T., Migoń P., 2016. A novel GIS-based tol for estimating present-day ocean reference depth using automathically processed gridded bathymetry data. Geomorphology 260, 91–98.
 • Świerczyńska M., Miziński B., Niedzielski T., 2016, Comparison of predictive skills offered by Prognocean, Prognocean Plus and MyOcean real-time sea level forecasting systems, Ocean Engineering 113, 44-56
 • Niedzielski T., Jurecka M., Migoń P., 2016. Semi-Empirical Oceanic Depth–Age Relationship Inferred from Bathymetric Curve. Pure and Applied Geophysics 173, 1829–1840.
 • Niedzielski T., 2014. El Niño/Southern Oscillation and selected environmental consequences. Advances in Geophysics 55, 77-122.
 • Wieczorek M., Spallek W., Niedzielski T., Godbold J., Priede I.G., 2014. Use of remotely-derived bathymetry for modelling biomass in marine environments. Pure and Applied Geophysics 171, 1029-1045.
 • Świerczyńska M., Niedzielski T., Kosek W., 2014. Semiannual and annual oscillations of sea level and their impact on asymmetry between El Niño and La Niña episodes. Studia Geophysica et Geodaetica 58, 302-325.
 • Niedzielski T., Høines A., Shields M.A., Linley T.D., Priede I.G., 2013. A multi-scale investigation into seafloor topography of the northern Mid-Atlantic Ridge based on geographic information system analysis. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 98, 231-243.
 • Niedzielski T., Miziński B., 2013. Automated system for near-real time modelling and prediction of altimeter-derived sea level anomalies. Computers & Geosciences 58, 29-39.
 • Priede I.G., Bergstad O.A., Miller P.I., Vecchione M., Gebruk A., Falkenhaug T., Billett D.S.M., Craig J., Dale A.C., Shields M.A., Tilstone G.H., Sutton T.T., Gooday A.J., Inall M.E., Jones D.O.B., Martinez-Vicente V., Menezes G.M., Niedzielski T., Sigurðsson Þ., Rothe N., Rogacheva A., Alt C.H.S., Brand T., Abell R., Brierley A.S., Cousins N.J., Crockard D., Hoelzel A.R., Høines Å., Letessier T.B., Read J.F., Shimmield T., Cox M.J., Galbraith J.K., Gordon J.D.M., Horton T., Neat F., Lorance P., 2013. Does presence of a Mid Ocean Ridge enhance biomass and biodiversity? PLoS ONE 8(5): e61550. doi:10.1371/journal.pone.0061550.
 • Niedzielski T., Kosek W., 2011. Minimum time span of TOPEX/Poseidon, Jason-1 and Jason-2 global altimeter data to detect a significant trend and acceleration in sea level change. Advances in Space Research 47, 1248-1255.
 • Niedzielski T., 2011. Is there any teleconnection between surface hydrology in Poland and El Niño/Southern Oscillation? Pure and Applied Geophysics 168, 871-886.
 • Priede I.G., Godbold J.A., Niedzielski T., Collins M.A., Bailey D.M, Gordon J.D.M., Zuur A.F., 2011. A review of the spatial extent of fishery effects and species vulnerability of the deep-sea demersal fish assemblage of the Porcupine Seabight, Northeast Atlantic Ocean (ICES Subarea VII). ICES Journal of Marine Science 68, 281-289.
 • Niedzielski T., Kosek W., 2010. El Niño’s impact on the probability distribution of sea level anomaly fields. Polish Journal of Environmental Studies 19, 611-620.
 • Sen A.K., Niedzielski T., 2010. Statistical characteristics of riverflow variability in the Odra River basin, Southwestern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 19, 387-397.
 • Niedzielski T., Priede I.G., Holford A., 2009. On the optimal siting of cubic kilometre scale neutrino telescope infrastructure on the deep-sea floor. Marine Geophysical Researches 30, 217-227.
 • Niedzielski T., Migoń P., Placek A., 2009. A minimum sample size required from Schmidt hammer measurements. Earth Surface Processes and Landforms 34, 1713-1725.
 • Niedzielski T., Kosek W., 2009. Forecasting sea level anomalies from TOPEX/Poseidon and Jason-1 satellite altimetry. Journal of Geodesy 83, 469-476.
 • Niedzielski T., Kosek W., 2008. Prediction of UT1-UTC, LOD and AAM X3 by combination of the least-squares and multivariate stochastic methods. Journal of Geodesy 82, 83-92.
 • Niedzielski T., 2007. A data-based regional scale autoregressive rainfall-runoff model: A study from the Odra River. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 21, 649-664.
 • Niedzielski T., Kowalczyk K., Czystołowski M., 2006. Statistical procedure to analyse sparse data on the morphometric parameters of aeolian sand ripples obtained by the shadow cast technique. Estuarine, Coastal and Shelf Science 70, 180-186.
 • Niedzielski T., Migoń P., 2005. A modified stochastic approach to detect differences between sedimentary histories: Case study from the Roztoka-Mokrzeszów Graben (SW Poland). Sedimentary Geology 179, 305-320.

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat V edycji konkursu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa, 2014
 • Nagroda Finałowa w ramach programu Nagrody Naukowe Polityki, Warszawa, 2014
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w 2011 roku, Wrocław, 2012
 • Dwukrotne stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, Wrocław, 2011–2012
 • Nominacja do Nagrody Naukowej Polityki w roku 2011 wraz z listem gratulacyjnym od Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Warszawa, 2011
 • Trzyletnie stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2011-2014
 • Laureat – stypendysta III edycji programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2011-2013
 • Kilkanaście stypendiów konferencyjnych ufundowanych w ramach programu Marii Curie ze środków Unii Europejskiej, kilka miast europejskich, 2004–2008
 • Przedłużenie stypendium START dla wybitnych młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 2008
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia przez Radę Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
 • Stypendium START dla wybitnych młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 2007.
 • Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 2005.
X