Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr Waldemar Spallek

Zainteresowania naukowe: redakcja i opracowanie map i atlasów, kartografia tematyczna, kartografia szkolna, metodyka kartograficzna, historia kartografii, systemy informacji geograficznej, historia Polski i powszechna

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii - stopień naukowy nadany w 2000 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister geografii w zakresie kartografii - tytuł zawodowy uzyskany w 1994 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca zawodowa

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski; od 1.10.1994; stanowiska: asystent, adiunkt

Długoterminowe pobyty naukowe

 • Niemcy, Ruhr-Universität Bochum; 25.08–20.09.2004

Krótkoterminowe pobyty naukowe

 • Newburgh, Laboratorium Oceanlab Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii, 23.06–1.07.2012
 • Niemcy, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Kartenabteilung, 8–10.07.2009
 • Czechy, Masarykova Univerzita Brno, 5–9.09.2005
 • Niemcy, Technische Universität Dresden, 22–25.02.2005
 • Niemcy, Technische Universität Dresden, 26–28.09.1999

Projekty badawcze

 • 2014–2016 udział jako współautor w opracowaniu historycznego atlasu chasydyzmu, będącego częścią projektu badawczego „Chasydyzm. Wszystko co najważniejsze”, kierowanego przez prof. dr. hab. Marcina Wodzińskiego
 • 2011–2016 wykonawca projektu badawczego „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych” (projekt badawczy finansowany przez NCN, nr 2011/01/D/ST10/04171)
 • 2013 zastępca kierownika polskiego zespołu międzynarodowego projektu „Permeability of the Czech-Polish border after Schengen”
 • 2011–2012 opracowanie monografii „Kartografia tematyczna” dla Wydawnictwa Naukowego PWN i jej redakcja naukowa wraz z Wiesławą Żyszkowską
 • 2010 Członek międzynarodowego zespołu ds. opracowania atlasu pogranicza polsko-czeskiego
 • 1997–1998 kierownik własnego projektu badawczego „Kartogram dazymetryczny jako metoda prezentacji i badań zjawisk geograficznych” w ramach IV konkursu uniwersyteckich projektów badawczych
 • 1998 Udział w projekcie „Kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach”, finansowanym z funduszy PHARE Agro-Consult realizowanym w Zespole Sudeckim Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
 • 1997 Udział w projekcie badawczym PAN/DVWK Join Project Diffuse entries in rivers of the Oder Basin

Najważniejsze publikacje

 • Spallek W., 2018. Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 458.
 • Wodziński M i Spallek W., 2018. Historical Atlas of Hasidism. Princeton University Press, Princeton and Oxford, ss. 265.
 • Niedzielski T., Witek M., Spallek W., 2016. Observing river stages using unmanned aerial vehicles. Hydrology and Earth System Sciences 20, 1–13.
 • Wieczorek M. M., Spallek W. A., Niedzielski T., Godbold J. A., and Priede I. G., 2014, Use of Remotely-Derived Bathymetry for Modelling Biomass in Marine Environments, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-013-0705-7.
 • Godbold J. A., Bailey D. M., Collins M. A., Gordon J. D. M., Spallek W. A., and Priede I. G., 2013, Putative fishery-induced changes in biomass and population size structures of demersal deep-sea fishes in ICES Sub-area VII, Northeast Atlantic Ocean, Biogeosciences, 10, 529-539, doi:10.5194/bg-10-529-2013.
 • Spallek W., 2013, Metodyka map tematycznych w szkolnych atlasach geograficznych. W: Prace i Studia Kartograficzne, t. 4. Pragmatyka w kartografii. Pod red. Beaty Medyńskiej-Gulij i Jarosława Kubiaka. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 139–150
 • Szymanowski M., Kryza M., Spallek W., 2012, Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne. IGRR UWr, Wrocław, ss. 125 + DVD ROM.
 • Żyszkowska W., Spallek W. i Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna. Redakcja naukowa: W. Spallek i W. Żyszkowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 342 + 52.
 • Spallek W., 2011, Historia metod wizualizacji danych statystycznych. W: Główne problemy współczesnej kartografii 2011. Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii. Pod redakcją W. Żyszkowskiej i W. Spallka. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7–35.
 • Brezdeń P. i Spallek W., 2006. Polska dzisiaj: atlas ilustrowany. Wydawnictwo Europa, Wrocław, ss. 80.
 • Spallek W. i Brezdeń P., 2006. Dookoła świata: atlas ilustrowany. Wydawnictwo Europa, Wrocław, ss. 80.
 • Spallek W. i Brezdeń P., 2005, wyd. 1; 2006, wyd. 2. Geografia i przyroda Polski: atlas ilustrowany. Wydawnictwo Europa, Wrocław, ss. 80.
 • Borowicz D., Krupski J. i Spallek W., 2005, wyd. 1. Atlas Geografia dla gimnazjum. Wydawnictwo Europa, Wrocław, ss. 89. (2011, wyd. 2, Wydawnictwo Ibis, Żychlin)
 • Borowicz D., Krupski J. i Spallek W., 2004, wyd. 1; 2005, wyd. 2; 2008, wyd. 3. Atlas Przyroda dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo Europa, Wrocław, ss. 89. (2011, wyd. 4, Wydawnictwo Ibis, Żychlin)
Spis wszystkich publikacji ---> link

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Pamiątkowy z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall w 2009 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2009 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2006 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2004 r.
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne uzyskane w 2003 r.
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 2002 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2002 r.
 • Nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2000 r.
X