Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Mapa w służbie nauki" | 19-20 września 2017 | WrocławWYNIKI !!! regionalnego etapu XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik (20.03.2017)

 W dniu 15 marca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Jury (w składzie: dr Małgorzata Wieczorek – przewodnicząca, dr Waldemar Spallek, dr Dorota Borowicz-Mićka, dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr) spośród ponad 110 nadesłanych prac wybrano 10, które będą reprezentować region na etapie ogólnopolskim.

 Komitet Jury po uwzględnieniu głosów publiczności wybrał 5 najlepszych prac przyznając kolejno I, II i III miejsce, wyróżnienie oraz nagrodę publiczności. Głosy publiczności (w liczbie 19) stanowiły głosy studentów geografii specjalności Geoinformatyka i Kartografia oraz pozostałych pracowników Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr.

I miejsce: Oblicze Ziemi - Alicja Górka, SP 1, Wrocław
II miejsce: Tęczowy światKinga Masłowska, SP 37, Wrocław
III miejsce: Parasol świataJulia Podczasza, SP 4, Lubań

Wyróżnienie:
  Dzika AfrykaNina Murawska, SP w Małkowicach

Nagroda publiczności:
  Świat w którym żyjemy - Julia Nazdrowicz, SP 10, Jelenia Góra

Pozostałe prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego to (kolejność alfabetyczna według nazwiska autorów):
  Podróże z mapąPaulina Bartoszek, ZS w Prusicach, Prusice
  Jesteśmy różni - łączą nas tradycjeAnna Rugowska, SP 90, Wrocław
  Koci światZuzanna Szabatowska, SP 1, Wrocław
  Kochamy mapyKarolina Urbanek, ZS w Przedmościu, Głogów
  Ziemska baletnicaJulia Ziółkowska, SP 37, Wrocław

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i poświęcony czas oraz nauczycielom za zmotywowanie i wsparcie młodych artystów. Państwa przychylność i zainteresowanie Konkursem przerosły nasze oczekiwania. Poziom artystyczny prac, różnorodność technik wykonania oraz interpretacja tematu były imponujące.
 Laureatom zostaną wysłane nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom dokumentujący ich udział w Konkursie.
 Serdecznie dziękujemy Dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prof. dr hab. Henrykowi Marszałkowi za sfinansowanie nagród.

dr Małgorzata Wieczorek
koordynator etapu regionalnego Konkursu


Więcej...

XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik - "Kochamy Mapy" (18.01.2017)

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geodezji i Kartografii uprzejmie zapraszają uczniów klas V i VI z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego do udziału w XIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KARTOGRAFICZNYM im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”). Termin nadsyłania prac na etap regionalny upływa 9 marca 2017 r. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym komunikacie. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować na adres: malgorzata.wieczorek@uwr.edu.pl


Zmiany kadrowe (10.01.2017)

Z końcem 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w obsadzie kadrowej ZGK. Pracę na pół etatu w zbiorach Pracowni Historii Kartografii zakończyła mgr Barbara Schutty, która od nowego roku kontynuuje pracę na pełny etat w Zakładzie Geografii Fizycznej. Serdecznie Basi dziękujemy za te trzy lata opieki nad zbiorami kartograficznymi i współpracę w licznych przedsięwzięciach w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii. Od stycznia 2017 r. pracę w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii rozpoczął mgr Łukasz Kasprzak, wcześniej od 2010 r. zatrudniony w Bibliotece IGRR.

Mgr Łukasz Kasprzak zajmie się udostępnianiem, gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów PHK oraz będzie brał udział w realizacji badań naukowych prowadzonych w ZGK. Do jego obowiązków należy również zarządzanie księgozbiorem działającej przy Instytucie Biblioteki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr oraz przekazywanie informacji o publikacjach pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Polskiej Bibliografii Naukowej. Od początku stycznia 2017 r. zbiory map i atlasów Pracowni Historii Kartografii ZGK udostępniane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00 oraz w piątki od 12:00 do 14:00.
Więcej...

Zima na Polanie Izerskiej - loty w ramach projektu LIDER (03.01.2017)

Jeszcze w "starym" 2016 roku, grupa odważnych pracowników naszego Zakładu przeprowadziła serię lotów oraz pomiarów dotyczących grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na Polanie Izerskiej. W badaniach terenowych uczestniczyli: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr, dr Joanna Remisz, mgr inż. Matylda Witek oraz gościnnie mgr Łukasz Kasprzak. Pogoda wyjątkowo sprzyjała wykonywaniu lotów bezzałgowym statkiem powietrznym. Badania przeprowadzono w ramach projektu LIDER "Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego".

Więcej...

GISday 2016 (18.11.2016)

16 listopada 2016 r. w ramach trzeciej edycji Wrocławskiego GISDay 2016 na zaproszenie organizatorów dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr wygłosił wykład Bezzałogowe statki powietrzne w naukach o Ziemi. Ponadto w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii odbyły się warsztaty GIS GRASS towarzyszące imprezie. Hasłem przewodnim warsztatów w tym roku było "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS – GIS na usługach archiwisty".

W ćwiczeniach poprowadzonych przez dr. Jacka Ślopka wykorzystano skany analogowych odbitek zdjęć wykonanych kamerą multispektralną MKF-6M, uzyskanych w trakcie eksperymentu teledetekcyjnego "Interkosmos", realizowanego w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX w. Uczestnicy warsztatów (m. in. studenci i pracownicy wrocławskich uczelni) mogli spróbować swoich sił w przygotowaniu materiału analogowego do przetwarzania w GRASS, uzyskiwania kompozycji barwnych z zapisu poszczególnych kanałów rejestrowanych przez kamerę multispektralną, czy też w cyfrowym usuwaniu efektu winietowania obecnego na zdjęciach rejestrowanych przez kamery o stożkowym polu widzenia. Warsztaty obejmowały także prezentację na temat systemu oraz ćwiczenia wstępne wprowadzające uczestników warsztatów w arkana jego użycia.

Więcej...

Grant Wyszehradzki (30.10.2016)

W dniach 24-25 października 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu kierującego międzynarodową szkołą letnią GIS, która odbędzie się latem 2017 roku na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. W spotkaniu, Uniwersytet Wrocławski rerezentowali dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr oraz mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak. W prace nad przygotowaniem programu szkoły zaangażowani są również przedstawiciele Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Tematem przewodnim szkoły letniej będą metody pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych z wykorzystaniem dronów.


Jesienna kampania lotów - projekt Iuventus Plus (25.10.2016)

W dniach 19–20 października 2016 r. odbyła się ostatnia, jesienna kampania lotów związana z projektem Iuventus Plus, dotyczącym budowy systemu automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych. Tym sam uzyskano komplet nalotów w różnych porach roku (wiosna, zima, lato, jesień). W czasie tego wyjazdu wykonano w sumie 16 lotów, po 8 na Polanie Izerskiej i w Krobicy, których celem było pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (RGB) i w bliskiej podczerwieni (NIR). Każdy lot realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami, w określonych porach dnia (rano, w południe, popołudniu i wieczorem). W wyjeździe brali udział: dr Joanna Remisz, dr Jacek Ślopek i mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak z ZGK oraz dr Krzysztof Parzóch i studentka III roku geografii Małgorzata Fila.

Zespół pomiarowy w komplecie :) (zdj. J. Remisz).

Dla takich widoków warto trochę pomarznąć... (zdj. M. Świerczyńska-Chlaściak).

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016 cz.2 (21.09.2016)

 20 września 2016 r. – w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – zaprezentowano wybrane egzemplarze map z kolekcji Pracowni Historii Kartografii. Dr inż. Dorota Borowicz i dr Waldemar Spallek przygotowali wystawę zatytułowaną „Kartografia Śląska w zbiorach Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr”. Zwiedzający mogli zobaczyć najstarsze mapy Śląska, np. rekonstrukcję reprodukcji pierwszej mapy tego obszaru z 1651 r. i oryginały przeróbek tej mapy publikowane w kolejnych latach, najstarszy atlas Śląska z 1750 r., pierwszy tematyczny atlas Śląska z 1856 r., atlasy i mapy tego obszaru z okresu międzywojennego, a także współczesne opracowania: mapy ścienne i podręczne, atlasy całego Śląska lub jego części. Historię śląskiej kartografii przybliżył towarzyszący wystawie wykład „Kamienie milowe w dolnośląskiej kartografii” wygłoszony przez dr inż. Dorotę Borowicz. Jego słuchacze mieli okazję zobaczyć reprodukcję pierwszych opracowań kartograficznych, na których oznaczono położenie ziem śląskich, poznać genezę, twórców oraz cechy najważniejszych samodzielnych opracowań kartograficznych tego regionu.

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016 (21.09.2016)

 W ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się warsztaty pt. Polska szyta na miarę" w trakcie których uczniowie szkoły podstawowej poznawali różnice między dużą i małą skalą. Wiedzę o Wrocławiu i o Polsce wykorzystywali tworząc mapę Polski w skali 1: 950 000 i fragment planu Wrocławia w skali 1:10 000. Na płóciennym podkładzie przez Polskę popłynęły tasiemkowe rzeki, guzikowe miasta i filcowe góry. We Wrocławiu tasiemki były ulicami, wzdłuż których rozciągały się włóczkowe trakcje tramwajowe okalające kwartały zabudowań, skwery zieleni i miejskie place. W trzech turach, w klejenie i szycie map zaangażowało się ok. 60 uczniów głównie z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej (m.in. z SP10 i Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek). Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i twórczy zapał. Warsztaty przygotowała i poprowadziła dr Małgorzata Wieczorek wraz z dr inż. Borowicz-Mićką, dr Joanną Remisz, mgr Małgorzatą Świerczyńską i mgr. Łukaszem Pawłowskim.

Więcej...

Profesor Władysław Pawlak (26 lipca 1931 — 3 sierpnia 2016) (05.08.2016)

 Dnia 3 sierpnia 2016 r. zmarł prof. Władysław Pawlak, czołowa postać polskiej kartografii, wieloletni Kierownik Zakładu Kartografii UWr. Ta smutna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. Profesor Pawlak był jednym z twórców wrocławskiej szkoły kartografii i wychowawcą wielu pokoleń studentów naszej Alma Mater.

 Profesor był absolwentem specjalności kartografii UWr (1955) i wychowankiem prof. Józefa Wąsowicza, najbliższego współpracownika Eugeniusz Romera. Pracę zawodową rozpoczął we wrocławskim Wydziale Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, gdzie w kolejnych latach awansował do stanowiska redaktora. W 1964 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1968 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Charakter zniekształceń wybranych elementów treści mapy powstałych w procesie generalizacji kartograficznej. W 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Teoretyczne i techniczne problemy cieniowania na mapach. W 1980 r. został kierownikiem Zakładu Kartografii i pełnił tę funkcję aż do czasu przejścia na emeryturę w 2002 r. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zahamowało aktywności Profesora, który kontynuował pracę naukową i dydaktyczną we współpracy z Zakładem Kartografii. W ciągu całej swojej kariery naukowo-dydaktycznej wypromował ponad 150 absolwentów specjalności kartografii oraz ośmiu doktorów, z których troje uzyskało później stopień doktorów habilitowanych.

 Profesor był twórcą i kierownikiem Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego, w której powstało jego największe dzieło Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego (dwa wydania 1997 i 2008), należące do czołowych atlasów regionalnych na świecie. Ponadto był autorem ponad stu prac i podobnej liczby map luźnych i atlasowych oraz redaktorem czterech innych atlasów. W 1985 r. Profesor zainicjował Szkołę Kartograficzną, której kolejne edycje, już jako konferencji międzynarodowej, odbywają się co dwa lata.

 Poza działalnością naukową i dydaktyczną, Profesor udzielał się także w pracach organizacyjnych UWr i nauki polskiej. W latach 1978—1981 był dyrektorem Instytutu Geograficznego, a w latach 1987—1990 oraz 1993—2001 prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr. W okresie 1981—1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wiceprzewodniczącego Oddziału Kartograficznego PTG. W latach 2000—2003 był członkiem Zarządu głównego PTG, a w latach 2003—2010 przewodniczył Komisji Rewizyjnej Oddziału Kartograficznego PTG. Od 1998 do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Ponadto był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Medalem Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

 W osobie Profesora nasz Zakład i cała społeczność akademicka straciła wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę. Będziemy pamiętać jego nietuzinkowe poglądy na kartografię, które dawały ożywcze impulsy w dyskusjach na licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Zapamiętamy również Profesora jako tytana pracy, który z wytrwałością dążył do celu, czyli kompleksowego i kompletnego opracowania tematu, czy to artykułu, czy mapy. Tacy ludzie nie zdarzają się często i tym boleśniej odczuliśmy tę stratę.

Cześć Jego Pamięci
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. o godz. 12:40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
Pożegnanie Akademickie odbędzie się 16 września 2016 r. o godz. 14:00 w Sali im. Czekanowskiego (ul. Kuźnicza 35).

 Przekazujemy list kondolencyjny nadesłany przez Redakcję i Radę Redakcyjną czasopisma "Polish Cartographical Review".

Profesor Władysław Pawlak na jubileuszu swojego 80-lecia. (zdj. J. Krupski)

Więcej...

23rd Cartographic School (10.02.2016)

 W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Świeradowie-Zdrój odbyła sie konferencja organizowana przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii wraz z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadleśnictwem Świeradów, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej oraz i Oddziałem Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod tytułem 23rd Cartographic School 2016 "Applications of unmanned aerial vehicles in geosciences".

 Głównym celem konferencji było otworzenie dyskusji na temat zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w naukach o Ziemi. W konferencji wzięło udział 41 naukowców z 7 państw europejskich (Austria, Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Rosja i Wielka Brytania). W ramach konferencji odbyły się trzy warsztaty terenowe związane z pozyskiwaniem danych meteorologicznych, hydrologicznych i kartograficznych przy uzyciu UAV.

 W ramach warsztatów meteorologicznych zaprezentowano sprzęt pomiarowy (sodar, 10 metrowy maszt pomiarowy, 2 metrowy maszt pomiarowy) wyposażony w czujniki pozwalające na pomiary podstawowych paremetrów meteorologicznych takich jak cisnienie atmosferyczne, temperatura powietrza i prędkośc oraz kierunek wiatru. Pobrane w ten sposób dane zostały nastepnie porównane z danymi pozyskanymi z UAV na różnych poziomach wysokościowych.

 Warsztaty hydrologiczne skupiły się na przelocie UAV nad odcinkiem rzeki Kwisy w miejscowości Krobica. Obrazy posłużyły jako materiał wejściowy w analizie mającej na celu zidentyfikowanie i wyznaczenie zasięgu lustra wody a następnie przeliczenie jej na wysokość poziomu wody wyrażoną jakościowo - w której grupie stanów charakterystycznych aktualnie się znajdujemy. Wykorzystując narzędzia analizy statystycznej oraz wyznaczone strefy zasięgu wody z różnych momentów w czasie, obliczono istotność statystyczną zmian pozierzchni wody w czasie.

 W ramach warsztatów kartograficznych przeprowadzono symulację związana z zagnięciem turystów, których ostatnio widziano na drodze wylotowej z miejscowości Krobica. Zaprezentowano nowo opracowaną metodę wyznaczania obszaru, w których takie osoby mogłby się znajdować wraz z konstrukcją ścieżki przelotu samolotu bezzałgowego. Późniejsza analiza wykazała, że opracowany algorytm "odszukał" na dostarczonych zdjęciach zaginione osoby. Potwierdziło to również skutechność metody wyznaczania obszaru, nad którym powinien przelecieć samolot.

Więcej...

"Międzynarodowy Rok Mapy" (02.05.2016)

Uroczysta gala, podsumowująca konkursy przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska w ramach „Międzynarodowego Roku Mapy”, odbyła się 26 kwietnia 2016 r. na zamku w Legnicy. Organizatorem gali był Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także Wydziały Edukacji i Nauki oraz Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dr inż. Dorota Borowicz wygłosiła referat „Dolny Śląsk w dawnej kartografii”. Referat kierowany był do uczniów i nauczycieli reprezentujących 130 dolnośląskich szkół różnych szczebli, które wzięły udział w konkursach.

Dr inż. Dorota Borowicz wygłasza referat „Dolny Śląsk w dawnej kartografii” (zdj. J. Koperdowski).

Jedna z grup uczniów nagrodzona w konkursie na projekt wycieczki po Dolnym Śląsku (zdj. J. Koperdowski).

Więcej...

European Geosciences Union General Assembly 2016 (02.05.2016)

Miejsce obrad EGU 2016 (zdj. W. Spallek).

 W dniach 17–22 kwietnia 2016 r. w Wiedniu odbyła się The European Geosciences Union General Assembly 2016 pod hasłem Active Planet. W tej jednej z największych konferencji, gromadzących naukowców z dziedziny nauk o Ziemi z całego świata, udział wzięło 13 650 uczestników. Podczas 619 sesji wygłosili oni 4863 referatów i przedstawili 10 320 postery i 947 tak zwanych prezentacji PICO. Wśród uczestników znalazły 202 osoby z Polski, w tym czterosobowy zespół z ZGK: dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr, dr Waldemar Spallek, mgr. inż. Matylda Witek i mgr Magdalena Stec, który zaprezentował pięć posterów, trzy prezentacje PICO i jeden referat:
  POSTERY:
 • WRF-based fire risk modelling and evaluation for years 2010 and 2012 in Poland, Magdalena Stec, Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza
 • A two-model hydrographic ensemble prediction of hydrograph: case study from the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland), Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński
 • Impact of time-variable vegetation on accuracy of rapid hydrologic prediction, Magdalena Stec, Tomasz Niedzielski
 • Geovisualization in the HydroProg web map service, Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek, Mariusz Szymanowski, Tomasz Niedzielski, and Małgorzata Świerczyńska
 • Observing snow cover using unmanned aerial vehicle, Waldemar Spallek, Matylda Witek, and Tomasz Niedzielski
 • PREZENTACJE PICO:
 • Calibrating the FloodMap model for Gorzuchów site based on the geomorphological fieldwork and terrain analysis to improve the integrated HydroProg-FloodMap real-time system for forecasting inundation, Matylda Witek, Joanna Remisz, Małgorzata Świerczyńska, Dorota Borowicz, Dapeng Yu (Loughborough Univeristy)
 • Detecting lost persons using the k-mean method applied to aerial photographs taken by unmanned aerial vehicles, Tomasz Niedzielski, Magdalena Stec, Malgorzata Wieczorek, Jacek Slopek, and Miroslawa Jurecka
 • Correlation and coherence analysis between sea surface temperature and altimetric sea level anomaly data Maria Zbylut-Górska, Wiesław Kosek, Agnieszka Wnęk, Wojciech Młocek, Agnieszka Rutkowska, Waldemar Popiński, and Tomasz Niedzielski
 • REFERAT:
 • Estimating snow depth in real time using unmanned aerial vehicles Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Matylda Witek, Waldemar Spallek, and Mariusz Szymanowski

Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr podczas swojego referatu (zdj. W. Spallek).

Mgr inż. Matylda Witek w czasie prezentacji PICO (zdj. W. Spallek).

Więcej...

Kampanie lotnicze w ramach programów Lider i Iuventus Plus (26.03.2016)


„Czasem słońce, czasem deszcz” – mimo zmiennych warunków pogodowych udało się przeprowadzić większość planowanych pomiarów (zdj. M. Witek).

 W marcu przeprowadzone zostały dwie kampanie pomiarowe związane z wykorzystywaniem samolotów bezzałogowych do realizacji projektów badawczych w Górach Izerskich. Podczas pierwszego wyjazdu, w dniach 10–11 marca 2016 r. zespół w składzie: dr Waldemar Spallek, mgr inż. Matylda Witek oraz koledzy z ZKiOA dr Mieczysław Sobik i dr Marek Błaś, przeprowadził pomiary w ramach projektu badawczego Lider, dotyczącego utworzenia nowego systemu automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu.

Podczas drugiego wyjazdu terenowego w dniach 22–24 marca 2016 r., zespół wzmocniony przez dr hab. Tomasza Niedzielskiego prof. nadzw. UWr., mgr Małgorzatę Świerczyńską i dr Joannę Remisz przeprowadził badania związane z projektem Lider oraz projektem Iuventus, dotyczącym budowy systemu automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych. Podczas obu kampanii pomiarowych wykonano loty statkami bezzałogowymi, których celem było pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (RGB) i w bliskiej podczerwieni (NIR), stanowiących podstawę do generowania ortofotomap.

W przerwie między deszczem i mgłą – znakomite warunki do przeprowadzenia lotu (zdj. W. Spallek).


Więcej...

ZGK w programie Akademia.pl TVP3 (01.03.2016)

  29.02.2016 został wyemitowany kolejny odcinek programu Akademia.pl. Redaktorzy, jeżdżąc po całym kraju szukają wyróżniających się naukowców, którzy korzystają z ultranowoczesnego sprzętu, wdrażają nowatorskie idee i tworzą nowy świat nauki. Tym razem o prowadzonych badaniach opowiadali pracownicy Zakładu Geoinformatyki i Kartografii. W programie można również zobaczyć jak wykonywane są kampanie lotnicze z wykorzystaniem posiadanych przez Zakład bezzałogowych statków lotniczych (UAV) z wykorzystaniem moblinego laboratorium. Odcinek do obejrzenia na stronie TVP3. Relacja zaczyna się od chwili 05:05.

"Jak zmieścić Ziemię na kartce papieru?" (29.02.2016)

  "Jak zmieścić Ziemię na kartce papieru?", pod tym hasłe, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, przez trzy kolejne soboty (20.02, 27.02 oraz 5.02) dzieci w wieku 8-9 lat uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez dr Małgorzatę Wieczorek dotyczących odwzorowań kartograficznych.
 Warsztaty są częścią cyklu zajęć organizowanych przez najstarszą tego typu inicjatywę w Polsce - Uniwersytet Dzieci. W ramach kilku kierunków (Odkrywanie (6-7 lat), Inspiracje (8-9 lat), Tematy (10-11 lat), Mistrz i Uczeń (12-14 lat)), wykładowcy akademiccy oraz specjaliści prowadzą zajęcia dotyczące różnych dziedziń życia w sposób łatwy do zrozumienia dla dzieci, łącząc zabawę z nauką. Dr Małgorzata Wieczorek na swoich zajęciach stara się przybliżyć dzieciom kształ Ziemi oraz poszczególnych kontynentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Dzieci oraz na stronie głównej UWr.
Więcej...AGU 2015 (16.01.2016)

 ZGK podczas American Geophysical Union Fall Meeting 2015, który odbył się w San Francisco w dniach 14–18 grudnia 2015 r. reprezentowała mgr Małgorzata Świerczyńska przedstawiając dwa postery: Calibrating the FloodMap Model to Improve the Integrated HydroProg-FloodMap Real-Time Multimodel Ensemble System for Forecasting Inundation (współautorzy: Dapeng Yu (Loughborough University), Bartłomiej Miziński, Tomasz Niedzielski, Agnieszka Latocha i Krzysztof Parzóch) oraz Prognocean Plus: the Science-Oriented Sea Level Prediction System as a Tool for Public Stakeholders (współautorzy: Bartłomiej Miziński i Tomasz Niedzielski).

"Dawne plany Wrocławia" (08.01.2016)

 Pod koniec listopada 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została otwarta wystawa „Dawne plany Wrocławia”. Zaprezentowano na niej dawne plany miasta od XVII do połowy XX w. ze zbiorów Pracowni Historii Kartografii ZGK. Wystawa, będąca częścią obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, została zorganizowana przy współudziale Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wystawę można obejrzeć w Galerii Przy Czytelni – II piętro biblioteki – do lutego 2016 r.

Prace nad podręcznikiem "Hydrologia Polski" (04.12.2015)

 Dnia 23 listopada 2015 roku dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr uczestniczył w zebraniu Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbyło się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji nad kształtem merytorycznym i formalnym podręcznika akademickiego „Hydrologia Polski”.

Konferencja „Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia” (04.12.2015)

 W dniach 17–18 listopada 2015 r. obchodzona była 70. rocznica założenia polskiego Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Częścią obchodów była konferencja „Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia”, której sesja plenarna odbyła się 18 listopada w Audytorium IH UWr. W ramach konferencji na zaproszenie Dyrekcji IH UWr, dr Waldemar Spallek wygłosił referat „Obraz struktury etnicznej pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym na mapach w niemieckich atlasach szkolnych”.

GISday 2015! (03.11.2015)

 Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowo-Badawcze GIS i Koło Naukowe "Grupa Młodych Geodetów" Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają do udziału w II Wrocławskim Dniu GIS-u pt. "Czas na GIS!". Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Sesja naukowa (14.10.2015)

 Dnia 30 września 2015 r. dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr brał udział w wieczornej sesji naukowej spotkania "GNSS4SWEC- Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate monitoring”, realizowanego w ramach akcji COST. Tomasz Niedzielski wygłosił referat „Real-time prediction of hydrograph and inundation”.

29 OKHK 2015 (10.10.2015)

 Zakład Geoinformatyki i Kartografii IGRR, we współpracy z Pracownią Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego UWr i Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, był organizatorem 29 Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w dniach 24–26 września 2015 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referenci z ZGK podczas swoich prezentacji (zdj. B. Schutty i J. Krupski)

 Uroczystego otwarcia konferencji w Oratorium Marianum dokonał prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą UWr. Podczas ceremonii otwarcia wystąpili dziekani wydziałów, których jednostki zorganizowały konferencję: prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz prof. dr hab. Zdzisław Jary, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Ponadto w imieniu organizatorów uczestników konferencji przywitali: kierownik Pracowni Atlasu Historycznego IH UWr prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, przewodniczący ZHK prof. dr hab. Radosław Skrycki i kierownik ZGK dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr. Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili: dyrektor IGRR prof. dr hab. Piotr Migoń, dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr hab. Rościsław Żerelik, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. PWr. Na zakończenie pierwszej sesji prorektor Adam Jezierski uraczył zgromadzonych krótkim koncertem organowym, wykonanym na zabytkowym instrumencie znajdującym się w Oratorium Marian. W konferencji wzięło udział ok. 50 osób, które wygłosiły 22 referaty. Wśród nich znalazły się trzy prezentacje pracowników ZGK:

 • dr Waldemar Spallek: "Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu Małego atlasu geograficznego i drugim wydaniu Powszechnego atlasu geograficznego Eugeniusza Romera".
 • dr inż. Dorota Borowicz-Mićka: "Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem propagandy".
 • dr Małgorzata Wieczorek (współautor dr Waldemar Spallek): "Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej połowie XX wieku na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblatt)".
Podczas konferencji zostały zorganizowane dwie mini wystawy: Nieznane wydania atlasów Romera (dr W. Spallek we współpracy z dr D. Borowicz) i Najcenniejsze eksponaty ze zbiorów Pracowni Historii Kartografii ZGK (dr W. Spallek we współpracy z mgr B. Schutty).

Oficjalni goście otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (zdj. J. Krupski)

Więcej...

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki (18.09.2015)

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. "Moje miejsce we współczesnym świecie", w ramach której prezentujemy prace plastyczne uczniów klas V i VI. Wystawę można oglądać codziennie w godz. 8.00-16.00 w gmachu głównym UWr., pl. Uniwersytecki 1, III piętro, korytarz. Zapraszamy również na wykład pt. "Mapy w propagandzie - propaganda na mapach", który wygłosi dr inż. Dorota Borowicz w dniu 23.09.2015 o godz. 14.00. Miejsce: pl. Uniwersytecki 1, s.336.