Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. RozumiemXIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik - "Kochamy Mapy" (18.01.2017)

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geodezji i Kartografii uprzejmie zapraszają uczniów klas V i VI z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego do udziału w XIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KARTOGRAFICZNYM im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”). Termin nadsyłania prac na etap regionalny upływa 9 marca 2017 r. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym komunikacie. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować na adres: malgorzata.wieczorek@uwr.edu.pl


Zmiany kadrowe (10.01.2017)

Z końcem 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w obsadzie kadrowej ZGK. Pracę na pół etatu w zbiorach Pracowni Historii Kartografii zakończyła mgr Barbara Schutty, która od nowego roku kontynuuje pracę na pełny etat w Zakładzie Geografii Fizycznej. Serdecznie Basi dziękujemy za te trzy lata opieki nad zbiorami kartograficznymi i współpracę w licznych przedsięwzięciach w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii. Od stycznia 2017 r. pracę w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii rozpoczął mgr Łukasz Kasprzak, wcześniej od 2010 r. zatrudniony w Bibliotece IGRR.

Mgr Łukasz Kasprzak zajmie się udostępnianiem, gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów PHK oraz będzie brał udział w realizacji badań naukowych prowadzonych w ZGK. Do jego obowiązków należy również zarządzanie księgozbiorem działającej przy Instytucie Biblioteki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr oraz przekazywanie informacji o publikacjach pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Polskiej Bibliografii Naukowej. Od początku stycznia 2017 r. zbiory map i atlasów Pracowni Historii Kartografii ZGK udostępniane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00 oraz w piątki od 12:00 do 14:00.
Więcej...

Zima na Polanie Izerskiej - loty w ramach projektu LIDER (03.01.2017)

Jeszcze w "starym" 2016 roku, grupa odważnych pracowników naszego Zakładu przeprowadziła serię lotów oraz pomiarów dotyczących grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na Polanie Izerskiej. W badaniach terenowych uczestniczyli: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr, dr Joanna Remisz, mgr inż. Matylda Witek oraz gościnnie mgr Łukasz Kasprzak. Pogoda wyjątkowo sprzyjała wykonywaniu lotów bezzałgowym statkiem powietrznym. Badania przeprowadzono w ramach projektu LIDER "Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego".

.
Więcej...

GISday 2016 (18.11.2016)

16 listopada 2016 r. w ramach trzeciej edycji Wrocławskiego GISDay 2016 na zaproszenie organizatorów dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr wygłosił wykład Bezzałogowe statki powietrzne w naukach o Ziemi. Ponadto w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii odbyły się warsztaty GIS GRASS towarzyszące imprezie. Hasłem przewodnim warsztatów w tym roku było "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS – GIS na usługach archiwisty".

W ćwiczeniach poprowadzonych przez dr. Jacka Ślopka wykorzystano skany analogowych odbitek zdjęć wykonanych kamerą multispektralną MKF-6M, uzyskanych w trakcie eksperymentu teledetekcyjnego "Interkosmos", realizowanego w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX w. Uczestnicy warsztatów (m. in. studenci i pracownicy wrocławskich uczelni) mogli spróbować swoich sił w przygotowaniu materiału analogowego do przetwarzania w GRASS, uzyskiwania kompozycji barwnych z zapisu poszczególnych kanałów rejestrowanych przez kamerę multispektralną, czy też w cyfrowym usuwaniu efektu winietowania obecnego na zdjęciach rejestrowanych przez kamery o stożkowym polu widzenia. Warsztaty obejmowały także prezentację na temat systemu oraz ćwiczenia wstępne wprowadzające uczestników warsztatów w arkana jego użycia.

.
Więcej...