Zakład Geoinformatyki i Kartografii Untitled Document

Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem

24th Cartographic School "Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences" | 11-12 września 2018 | Wrocławdr inż. Dorota Borowicz-MićkaZainteresowania naukowe: kartografia narodowościowa, kartografia propagandowa, kartografia polityczna, kartografia wielkoskalowa, kartografia tematyczna, metodyka kartografii, manipulacje w kartografii, społeczno-polityczna funkcja map

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności kartografia, 2003, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, rozprawa doktorska „Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX w. do II wojny światowej”
 • Inżynier geodezji i kartografii, 2001, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Magister geografii w zakresie kartografii, 1997, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca magisterska „Mapy plebiscytowe Górnego Śląska”

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 01.10.1997–dziś; kolejne stanowiska: doktorant, asystent, adiunkt,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu; Wydział Nauk Technicznych, 01.10.2009–01.10.2012; stanowisko: docent

Krótkoterminowe pobyty naukowe

 • Litwa, Wilno, Uniwersytet Pedagogiczny, 29.04.2010–30.04.2010, LLP-ERASMUS
 • Czechy, Praga, Uniwersytet Karola, 11.10.2004–17.10.2004
 • Polska, Puszczykowo, Stacja Ekologiczna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 09.2001, szkolenie w zakresie wizualizacji danych w programach graficznych

Projekty badawcze

 • opracowanie monografii „Kartografia tematyczna” dla Wydawnictwa Naukowego PWN, 2011–2012 (wraz z W. Żyszkowską i W. Spallkiem)
 • [Kierownik projektu] „ Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II wojny światowej,” 1999-2000, V Konkurs Wewnętrznych Projektów Badawczych dla Młodej Kadry Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • [Wykonawca projektu] „Kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach”, 1998, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, projekt finansowany z funduszy PHARE Agro-Consult

Najważniejsze publikacje

 • Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 342.
 • Borowicz D., W. Spallek, 2011, Współczesne osiągnięcia polskiej kartografii. Geografia w Szkole, nr 2/2011, Wydanie specjalne, s. 13-21.
 • Borowicz D., 2010. Kartografia w walce o granice na przykładzie map Górnego Śląska 1914-1939. Prace i studia kartograficzne, t. II, Kartografia w regionie, 58-73.
 • Borowicz D., J. Krupski, 2009. Wykorzystanie Bazy Danych Ogólnogeograficznych do opracowania map tematycznych. Główne problemy współczesnej kartografii 2009. Bazy danych w kartografii, 48-72.
 • Borowicz D., 2008. Dawne mapy narodowościowe Górnego Śląska odbiciem dziejów politycznych tego regionu. Z dziejów kartografii, t. XIV, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, 359-373.
 • Borowicz D., 2007. Elementy propagandowe w kartografii. Prace i studia kartograficzne, t. I, Współczesne problemy metodyki kartograficznej, 19-29.
 • Borowicz D., W. Spallek, J. Krupski, 2005. Atlas Geografia dla gimnazjum. Wydawnictwo „Europa”, Wrocław, ss. 89.
 • Borowicz D., 2004. Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Wyd. 1, ss. 184.
 • Borowicz D., W. Spallek, J. Krupski, 2004. Multimedialny program edukacyjny Atlas Przyroda dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo „Europa”, Wrocław, ss. 32 + 2 tab. + CD-ROM.
 • Borowicz D., W. Spallek, J. Krupski, 2004. Atlas Przyroda dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo „Europa”, Wrocław, ss. 89.
 • Borowicz D., Żurawek R., 2003. Topography of a composite relict rock glacier. Geografiska Annaler 2, 31-41.
 • Borowicz D., 2003. Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej – ich geneza i funkcje. Księga Jubileuszowa. 50 lat Zakładu Kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Kartografii i Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Wrocław, s. 84-96.
 • Borowicz D., 2000. Mapy plebiscytowe Górnego Śląska. Polski Przegląd Kartograficzny , t. 32, nr 4, 302-315.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne, Wrocław, 2007
 • Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa za książkę: Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004 (druk 2005), Warszawa, 2006
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne, Wrocław, 2005
X