dr hab. Waldemar Spallek

KIEROWNIK ZAKŁADU

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku –stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 24 maja 2019 r. na podstawie monografii „Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771–2012” (Wrocław 2018). Recenzenci rozprawy: dr hab. Beata Konopska, dr hab. Zenon Kozieł, prof. dr hab. Ryszard Źróbek
 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. na podstawie dysertacji „Kartogram dazymetryczny jako metoda prezentacji i badań zjawisk geograficznych”. Promotor: prof. dr hab. Władysław Pawlak
 • Magister geografii, specjalność kartografia – tytuł zawodowy uzyskany na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 13 lipca 1994 r. na podstawie pracy magisterskiej „Mapy narodowościowe jako źródło wiedzy o zmianach rozmieszczenia narodowości w Europie Środkowo-Wschodniej”. Promotor: dr Elżbieta Nowak-Ferdhus

Zainteresowania naukowe:

 • projektowanie map i atlasów
 • systemy informacji geograficznej
 • kartografia szkolna
 • historia kartografii
 • kartografia tematyczna
 • historia Polski i powszechna

Profile:

Kontakt:

p. 323
+48 71 375 2230
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski

profesor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Profesor nauk o Ziemi, 2018
 • Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, 2011, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, rozprawa habilitacyjna „Oscylacja El Niño/Southern Oscillation a prognozy niektórych procesów geofizycznych”
 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności hydrologia, 2009, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, rozprawa doktorska „Relacje między opadem a odpływem w dorzeczu górnej Odry w świetle modelowania empirycznego”
 • Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii w specjalności geodezja satelitarna, 2008, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, rozprawa doktorska „Prognozowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu i czasu UT1-UTC oraz towarzyszących im wybranych procesów geofizycznych” (z wyróżnieniem)
 • Magister geografii w zakresie kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 2006, praca magisterska „Generalizacja obiektów powierzchniowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”
 • Magister matematyki w zakresie zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, 2004, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, praca magisterska „Probabilistyczne aspekty dynamiki riplemarków eolicznych”
 • Licencjat geografii, 2004, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca licencjacka „Metody łańcuchów Markowa i ich zastosowania do badania cykliczności osadów na przykładzie rowu Roztoki—Mokrzeszowa”

Zainteresowania naukowe:

 • systemy geoinformatyczne funkcjonujące w czasie rzeczywistym
 • przetwarzanie danych pozyskiwanych przez bezzałogowe statki powietrzne
 • hydroinformatyka
 • geoinformatyka
 • statystyka, szeregi czasowe i prognozowanie

Kontakt:

p. 324
+48 71 375 2253
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr.

profesor Uniwersytetu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, specjalność: klimatologia - stopień naukowy nadany w 2014 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa habilitacyjna pt. „Modelowanie pola temperatury powietrza w wybranych skalach przestrzennych i czasowych: metody interpolacji, walidacji i wizualizacji”.
 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w specjalności meteorologia i klimatologia - stopień naukowy nadany w 2003 roku uchwałą Rady Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa doktorska pt. „Meteorologiczne i urbanistyczne uwarunkowania miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu”.
 • Magister geografii w specjalności geografia regionalna - tytuł zawodowy uzyskany w 1989 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pt. „Warunki termiczne górnego odcinka doliny Kleśnicy”.

Zainteresowania naukowe:

 • analiza i statystyka przestrzenna
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • modelowanie elementów klimatu
 • klimat obszarów zurbanizowanych
 • miejska wyspa ciepła

Kontakt:

p. 321
+48 71 375 2233
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Dorota Borowicz-Mićka

starszy wykładowca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności kartografia, 2003, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, rozprawa doktorska „Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX w. do II wojny światowej”
 • Inżynier geodezji i kartografii, 2001, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Magister geografii w zakresie kartografii, 1997, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca magisterska „Mapy plebiscytowe Górnego Śląska”

Zainteresowania naukowe:

 • kartografia narodowościowa
 • kartografia propagandowa
 • kartografia polityczna
 • kartografia wielkoskalowa
 • kartografia tematyczna
 • metodyka kartografii
 • manipulacje w kartografii
 • społeczno-polityczna funkcja map

Kontakt:

p. 319a
+48 71 375 2298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Jacek Ślopek

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia - stopień naukowy nadany w 2008 roku uchwałą Rady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister fizyki w zakresie fizyki nauczycielskiej - tytuł zawodowy uzyskany w 2001 roku na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe:

 • Systemy GIS (w szczególności system GRASS GIS)
 • rozwiązania open source w geoinformatyce
 • teledetekcja i fotogrametria lotnicza i satelitarna
 • wykorzystanie UAV w naukach przyrodniczych
 • fizyka atmosfery ze szczególnym uwzględnieniem granicznej warstwy atmosfery

Profile:

Kontakt:

p. 322
+48 71 375 2830
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Małgorzata Wieczorek

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w specjalności kartografia - stopień naukowy nadany w 2008 roku uchwałą Rady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister matematyki w specjalności biomatematyka - tytuł zawodowy uzyskany w 2007 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister geografii w specjalności kartografia - tytuł zawodowy uzyskany w 2002 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Licencjat geografii - tytuł zawodowy uzyskany w 2000 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe:

 • Systemy Informacji Geograficznej
 • modelowanie zjawisk przestrzennych
 • data mining
 • kartografia matematyczna
 • zastosowania statystyki w kartografii

Profile:

Kontakt:

p. 323
+48 71 375 2230
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Matylda Witek-Kasprzak

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Magister geografii w zakresie geomorfologii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2007, praca magisterska „Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na procesy w korycie Bystrzycy Dusznickiej”
 • Magister inżynier informatyki w zakresie systemów i sieci informatycznych, 2006, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, praca magisterska „Opracowanie algorytmu rozdziału zasobów w kompleksie operacji zaleznych w warunkach niepewności”
 • Licencjat geografii, 2005, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, praca licencjacka "Typy przełomów rzecznych w Sudetach"

Zainteresowania naukowe:

 • geomorfologia fluwialna
 • antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego (w szczególności regulacja rzek)
 • budownictwo wodne
 • fluwialne zdarzenia ekstremalne
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • strukturalne uwarunkowania rzeźby
 • historia Śląska

Kontakt:

p. 319b
+48 71 375 2202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Aleksandra Michniewicz

asystent

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Magister geografii w specjalności geoekologia stosowana, 2014, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, praca: „Geomorfologia przełomu Bobru i jego dopływów na odcinku między Siedlęcinem a Barcinkiem”

Zainteresowania naukowe:

 • geomorfologa strukturalna
 • rzeźba skałkowa w Sudetach
 • GIS w geografii fizycznej
 • UAV w naukach przyrodniczych

Kontakt:

p. 319a
+48 71 375 2298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Łukasz Kasprzak

starszy bibliotekarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe: "Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych", Uniwersytet Wrocławski, 2012; praca dyplomowa: "Zagrożenia hydrologiczne i geomorfologiczne w wybranych dolinach rzecznych przy krawędzi Sudeckiego Uskoku Brzeżnego (przykłady Kamionki i Bielawicy)".
 • Magister turystyki i rekreacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2007; praca magisterska: „Turystyka rowerowa w Wielkopolskim Parku Narodowym”.
 • Licencjat turystyki i rekreacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2005; praca licencjacka: "Łańcuchy górskie Europy jako atrakcje turystyczne kontynentu".

Kontakt:

p. 335
+48 71 375 2285
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Joanna Remisz

specjalista

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii w specjalności geomorfologia, 2012, Uniwersytet Wrocławski, rozprawa doktorska „Morfodynamika stoków usypiskowych w Sudetach”
 • Magister geografii w zakresie geografii fizycznej, 2007, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geomorfologii, praca magisterska "Strukturalne uwarunkowania rzeźby południowego progu Gór Stołowych"
 • Licencjat geografii, 2005, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, praca licencjacka "Procesy wietrzeniowe w środowisku pustynnym"

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne procesy geomorfologiczne (ze szczególnym uwzględnieniem ruchów masowych)
 • współczesne modelowanie stoków przez procesy geomorfologiczne
 • monitoring zmian środowiskowych
 • obserwacje środowiska przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych
 • dendrochronologia i dendrogeomorfologia
 • geomorfologia strukturalna
 • antropopresja w środowisku

Kontakt:

p. 319b
+48 71 375 2202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aleksandra Kolanek

doktorantka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Magister geografii w zakresie GIS i kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2017, praca magisterska "Mikroskalowe preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia 'Górażdże'".
 • Magister biologii w zakresie zoologii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, 2012, praca magisterska "Aktywność dobowa, zachowania stereotypowe i reakcja na stymulacje u żółwia Carettochelys insculpta (Carettochelyidae, Chelonia, Reptilia) w warunkach niewoli".

Zainteresowania naukowe:

 • modelowanie wpływu czynników środowiskowych oraz antropogenicznych na zjawiska przyrodnicze i rozmieszczenie gatunków
 • GIS
 • herpetologia

Kontakt:

p. 322
+48 71 375 2830
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Kinga Mielcarska

doktorantka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • magister geografii w zakresie GIS i kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (2019), praca magisterska "Związki między oscylacją ENSO a aktywnością słoneczną"
 • magister biologii w zakresie biologii człowieka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych (2015), praca magisterska "Skłonność do podejmowania ryzyka w czasie ciąży - badanie longitudinalne"
 • magister ochrony środowiska w zakresie zoologii, Uniwersytet Wrocławski, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (2014), praca magisterska "Zróżnicowanie morfometryczne wybranych gatunków Chamaeleonidae"

Zainteresowania naukowe:

 • zmiany klimatyczne i ich wpływ na zjawiska przyrodnicze, w szczególności na ekosystemy leśne
 • atmosferyczne, biologiczne, geologiczne i antropogeniczne czynniki kształtujące mikroklimat w środowisku leśnym
 • wykorzystanie danych satelitarnych w badaniach środowiskowych
 • przejawy aktywności słonecznej oraz związek aktywności słonecznej ze zmianami klimatu
 • badanie preferencji siedliskowych ptaków z wykorzystaniem metod GIS, w szczególności preferencje siedliskowe jaskółki oknówki Delichon urbicum

Kontakt:

p. 322
+48 71 375 2830
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Damian Szafert

doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:

p. 322
+48 71 375 2830
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Michał Halicki

doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Magister geografii, specjalność geoinformatyka i kartografia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2020
 • Licencjat geografii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2018

Kontakt:

322
+48 71 375 2830
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Tomasz Motyl

doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Collegium Civitas w Warszawie, kierunek: Manager CSR, 2018
 • Magister inżynier technologie energetyki odnawialnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2012
 • inżynier techniki rolniczej i leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2011

Kontakt:

-
-
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Grzegorz Walusiak

doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

 • Magister geografii, specjalność geoinformatyka i kartografia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2020
 • Licencjat geografii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2018

Kontakt:

-
-
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Seniorzy Zakładu

 • dr hab. Wiesława Żyszkowska, prof. em. UWr
 • dr Jan Krupski
 • dr Elżbieta Nowak-Ferdhus
 • mgr Barbara Bierońska
 • mgr Krystyna Koll
 • mgr Edmund Malicki
 • mgr Ewa Szynkiewicz
 • mgr Wincenty Zagożdżon
Strona internetowa Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Jacek Ślopek
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com