Pracownie i laboratoria Zakładu Geoinformatyki i Kartografii

 • Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi

  s. 325

  Kierowniczka: dr inż. Matylda Witek-Kasprzak

 • Pracownia Historii Kartografii

  s. 335

  Kierownik: dr hab. Waldemar Spallek

  Zbiory kartograficzne: mgr Łukasz Kasprzak

 • Pracownia Systemów Informacji Geograficznej

  s. 325

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski

Strona internetowa Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Jacek Ślopek
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com